Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 maart 2011
gepubliceerd op 28 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029238
pub.
28/04/2011
prom.
28/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MAART 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

Gelet op het besluit van de Regent van 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op artikel 107 zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1984 tot regeling van de erkenning van de arbeidsgeneeskundige diensten, zoals gewijzigd;

Overwegende dat het mandaat van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten moet worden hernieuwd;

Overwegende dat de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties werden geraadpleegd, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden voor de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten : 1° tot lid verkozen in functie van zijn bijzondere bevoegdheid op het gebied van de arbeidsgeneeskunde : - Dr.Brouwers, werkend lid, en Dr. Verhaeren, plaatsvervangend lid; - Dr. Mairiaux, werkend lid, en Dr. Parent, plaatsvervangend lid; - Dr. de Brouwer, werkend lid, en Dr. Rezette, plaatsvervangend lid; - Dr. Hoet, werkend lid, en Dr. Lison, plaatsvervangend lid; 2° tot lid voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties : - De heer Appruzese, werkend lid, en de heer Devillez, plaatsvervangend lid; - De heer Van Mol, werkend lid, en Mevr. Beltrame, plaatsvervangend lid; - Mevr. Pirlet, werkend lid, en de heer Istasse, plaatsvervangend lid; - De heer Krenc, werkend lid, en Mevr. Gerard, plaatsvervangend lid; - De heer Rimbert, werkend lid, en Mevr. Guilmot, plaatsvervangend lid; 3° tot lid voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties : - De heer Sonda, werkend lid, en Mevr.Robert, plaatsvervangend lid; - Mevr. Tricot, werkend lid, en de heer Infanti, plaatsvervangend lid; - De heer Lepoutre, werkend lid, en Mevr. Margraff, plaatsvervangend lid; - De heer Baudson, werkend lid, en Mevr. Laforêt, plaatsvervangend lid; - Mevr. Remy, werkend lid, en de heer Baudson, plaatsvervangend lid; 4° tot ambtenaar van niveau 1 behorend tot de inspectie preventieve geneeskunde van het Ministerie van de Franse Gemeenschap : - Dr.Moriaux; 5° tot lid als arbeidsgeneesheer voorgedragen door de « Organisations francophones de médecins de travail » : - Dr.Farr, werkend lid, en Dr. Mahau, plaatsvervangend lid; - Dr. Schleich, werkend lid, en Dr. Laigle, plaatsvervangend lid; - Dr. Huberlant, werkend lid, en Dr. Doyen, plaatsvervangend lid; 6° tot ambtenaar behorend tot de Algemene Directie Economie en Tewerkstelling van het Ministerie van het Waals Gewest : - Dr.Bierme, werkend lid, en Dr. Guinee, plaatsvervangend lid; 7° tot lid verkozen in functie van zijn bijzondere bevoegdheid op het gebied van de beroepsziektes : - Dr.Thimpont, werkend lid, en Dr. Strauss, plaatsvervangend lid;

Art. 2.Aangesteld wordt tot secretaris van de Commissie : - de heer de Vries;

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 maart 2011.

Brussel, 28 maart 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Audiovisuele sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^