Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 maart 2011
gepubliceerd op 03 mei 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan g

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029253
pub.
03/05/2011
prom.
28/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MAART 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 121, 2e lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 1998 tot instelling van een Verbeteringsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, Overwegende dat, ten gevolge van de inrustestelling of ontslagindiening van meerdere leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, voor de benoeming van nieuwe leden dient te worden gezorgd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2008 houdende aanstelling van de leden van de Verbeteringsraad van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap wordt gewijzigd als volgt : - bij punt 1, worden de woorden « Pierre Van Craeynest » vervangen door de woorden « Jean-Henri Drèze »; - bij punt 3, worden de woorden « Mevr. Hélène Martiat, directrice van de Académie des Beaux-Arts d'Arlon » vervangen door de woorden « de heer Thierry Chleide, directeur van de Académie communale de musique - danse - arts de la parole de Bastogne »; - bij punt 8, eerste streepje, worden de woorden « Clément Bauduin, bestendig secretaris bij « C.S.C. - Enseignement » » vervangen door de woorden « Jean Bernier, gewestelijk secretaris bij « C.S.C. - Enseignement » »; - bij punt 9, derde streepje, worden de woorden « Mevr. Marina Mayer, directrice van de Académie des arts de Woluwé-Saint-Pierre » vervangen door de woorden « de heer Jacques Perot, directeur van de Académie des Beaux-Arts de Sambreville ».

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2010.

Brussel, 28 maart 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^