Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029347
pub.
22/06/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991, gewijzigd bij de decreten van 6 april 1998 en 29 maart 2001, inzonderheid op artikel 22, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd : - Worden voor het arrondissement Namen, de woorden « CESARACCIO Silvio en zijn plaatsvervangster ZYDE Catherine » vervangen door de woorden « CESARACCIO Silvio en zijn plaatsvervangster FLAHAUX Roselyne »; - Worden voor het arrondissement Doornik, de woorden « VANDEGHINSTE Thierry en zijn plaatsvervanger LAMBRICKX David » vervangen door de woorden « GODART Françoise en haar plaatsvervangster GHESTEM-CASTRIQUE Solange »; de woorden « HOCQ Georges en zijn plaatsvervangster PLAS Maureen » vervangen door de woorden « PLAS Maureen en haar plaatsvervanger VANDENHOVEN Antoine »; de woorden « NGUYEN Nam Tien en zijn plaatsvervangster MALFRERE Véronique » vervangen door de woorden « DUBOISDENGHIEN Jacqueline »; de woorden « DESBUQUOIT Marie-Eve en haar plaatsvervanger DELEU Gilbert » vervangen door de woorden « DELEU Gilbert en zijn plaatsvervangster Mme HOF »; de woorden « DUBOIS Sébastien en zijn plaatsvervangster BACKELAND Liliane » vervangen door de woorden « LADRIERE Christian en zijn plaatsvervanger VANGENECHTEN Rémy ».

Art. 2.In artikel 1 van datzelfde besluit - Worden voor het arrondissement Doornik de woorden « Tot ondervoorzitters worden benoemd : NGUYEN Nam Tien en DAL CERO Corinne » vervangen door de woorden « Tot ondervoorzitters worden benoemd : DARAS Anne-Claude en DAL CERO Corinne »;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 12 mei 2011.

Brussel, 12 mei 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Jeugd en Hulpverlening aan de Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^