Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 mei 2011
gepubliceerd op 30 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029366
pub.
30/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet II van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. »;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 van het Parlement van de Franse Gemeenschap houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. »;

Gelet op het besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications »;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden tot lid van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » benoemd: a) de « Chambre des Métiers » bestaat uit : - François LAURENT, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Béatrice LOUVIAUX, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Roméo MATSAS, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Khadija KHOURCHA, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Guéric BOSMANS, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Isabelle MICHEL, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Annick THYRE, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Yaël HUYSE, werkend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Lucienne DAUBIE, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Muriel RUOL, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Anh HUYNH, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Rafaël EMMANUELLIDIS, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Christiane CORNET, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Jessica DI SANTO, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Luc NORGA, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Eric BUYSSENS, plaatsvervangend lid dat de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigt; - Charles JEANDRAIN, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - André SOMMEREYNS, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Nathalie BERGERET, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Thierry DEVILLEZ, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Pierre MALAISE, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Valérie BAESCH, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Francine WERTH, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Pierre THONON, werkend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Jacques WILKIN, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Jean-Luc DUMONT, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Anne REUL, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Laura BELTRAME, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Hélène DERBAUDRENGHIEN, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Brigitte MESTER, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Eugène MOREAU, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; - Séverine LEBEGGE, plaatsvervangend lid dat de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigt; b) de « Chambre Enseignement - Formation » bestaat uit : - José SOBLET, werkend lid dat het Overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Paul BOLAND, werkend lid dat het Overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Eric DAUBIE, plaatsvervangend lid dat het Overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Philippe ENGLEBERT, plaatsvervangend lid dat het Overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Patrick RASSART, werkend lid dat het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Alain FAURE, werkend lid dat het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Roberto GALLUCCIO, plaatsvervangend lid dat het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Alfred PIRAUX, plaatsvervangend lid dat het Overlegcomité van het niet-confessioneel secundair onderwijs vertegenwoordigt; - Claude LACHAPELLE, die het Bestuur « Relations Ecole - Monde du Travail » vertegenwoordigt, werkend lid dat het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek vertegenwoordigt; - François LEMAIRE, die het Bestuur « Enseignement de promotion sociale » vertegenwoordigt, plaatsvervangend lid dat het Algemeen Bestuur Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek vertegenwoordigt; - Daniel PLAS, werkend lid dat de Sturingscommissie vertegenwoordigt; - André FRANSOLET, plaatsvervangend lid dat de Sturingscommissie vertegenwoordigt; - Alain BLONDEAU, werkend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Béatriz LEDOYEN, werkend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Nelly MINGELS, werkend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Georges CORNETTE, plaatsvervangend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Bénédicte BURTON, plaatsvervangend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Richard BERTRAND, plaatsvervangend lid dat de Overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie vertegenwoordigt; - Patrick LENAERTS, werkend lid dat de Algemene overlegraad van het confessioneel gespecialiseerd onderwijs vertegenwoordigt; - Bernard DELCROIX, plaatsvervangend lid dat de Algemene overlegraad van het confessioneel gespecialiseerd onderwijs vertegenwoordigt; - Dominique CLIQUART, werkend lid dat de Algemene overlegraad van het niet-confessioneel gespecialiseerd onderwijs vertegenwoordigt; - Louis FRANCOIS, plaatsvervangend lid dat de Algemene overlegraad van het niet-confessioneel gespecialiseerd onderwijs vertegenwoordigt; c) personen die de akkoordsluitende partijen binnen de Overleg- en erkenningsraad zullen vertegenwoordigen : - Quentin DAVID, die de heer Rudy DEMOTTE, Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigt; - Alain BULTOT, die Mevr. Marie-Dominique SIMONET, Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, vertegenwoordigt.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2010 tot vaststelling van de samenstelling van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 26 mei 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^