Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 november 2011
gepubliceerd op 10 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in de universiteiten in 2011

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029630
pub.
10/01/2012
prom.
17/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in de universiteiten in 2011


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 15 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 - Organisatie-afdeling 54 - Activiteitsprogramma 45 - Basisallocatie 40.03 « Steun voor acties inzake opleiding van volwassenen in het hoger onderwijs »;

Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 2007 tot vaststelling van de specifieke regels voor de financiering van de voortgezette opleidingen verstrekt in de Universiteiten en Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de CIUF van 14 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 augustus 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 november 2011;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ten laste van de kredieten uitgetrokken op de organisatieafdeling 54, activiteitsprogramma 45, basisallocatie 40.03 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, worden subsidies voor het jaar 2011 toegekend voor de hierna opgenomen programma's voor de voorgezette opleiding van het hoger onderwijs voor een globaal bedrag van 305.000 euro :

Programma van de voortgezette opleiding

promotor

aanvrager

partner

Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6)

Globale doelstelling

Specifieke doelstelling (themathiek)

doelgroep

uurrooster

Academische goedkeuring

Indicatieve begroting

Financiering goedgekeurd door de instanties van de « Académie Wallonie-Europe »

Andere bron van financiering

Financiering na 3 jaren

Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p)

01/11

Interuniversitair getuigschrift in Japanse taal en beschaving

A. THELE

ULg

UMONS

18

art 2, 1a; art 2, 6b, 6i

Jonge afgestudeerden, personen in het beroepsleven, promovenda

Daglessen en avondlessen

5/05/2011

15.611 €

10.611 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers

nee

02/11

Interuniversitair getuigschrift voor bekwaamheid om opleidingen te verstrekken door TIC te gebruiken in de associatieve kring (CerTICa)

M. POUMAY

ULg

FUNDP

9

art 2, 1a; art 2, 6e, 6d

opleiders afkomstig uit associatieve kringen

Blokken van 2 werkdagen verdeeld over 5 maanden

4/04/2011

49.397 €

9.900 €

Eigen fondsen waaronder WG- subsidie

Verhoging inschrijvingsgeld integratie in andere studierichtingen

nee

03/11

Interuniversitair getuigschrift in Energie - en milieuprestaties in gebouwen

PH. ANDRE

ULg

UMONS

9

art 2, 1a; art 2, 6g

Professionelen van de bouwkunde

3 dagen per maand over 5 maanden

5/05/2011

25.650 €

9.900 €

inschrijvingsgeld

Verhoging van het aantal deelnemers + sponsoring Forem

nee

04/11

Universiteitsgetuigschrift in Informatie- en Communicatietechnologieën voor het Onderwijs en de Opleiding (form@TICEF)

B. DENIS

ULg

HE Robert Schumann (Virton)

12

art 2, 1a en 1b; art 2, 6d

Hoogleraars, leerkrachten en andere opleiders

Verschoven uurrooster vrijdagavond en zaterdag + activiteiten op afstand

Niet vereist want hernieuwing

44.617 €

9.240 €

Waals Gewest FSE (partim)

Verhoging van het publiek en inschrijvingsgeld + modularisatie van de opleiding

ja (1ste hernieuwing)

05/11

Interuniversitair getuigschrift in Auscultatie en herstellingen aan betonnen bouwwerken

L. COURARD

ULg

ULB

8

art 2, 1a; art 2, 6e, 6f

Burgerlijke ingenieurs, architecten, overheids- en privéondernemingen, beheerder van werkplaats,...

1/2 dag per week van januari tot mei

Niet vereist want hernieuwing

29.050 €

8.800 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers

ja (1ste hernieuwing)

06/11

Interuniversitair getuigschrift in crisisbeheersing en noodplanning

S. BRUNET

ULg

FUCaM

8

art 2, 1a; art 2, 6f, 6g

ambtenaren, politiedienst branddiensten

4 dagen verdeeld over 4 tot 5 opeenvolgende weken

Niet vereist want hernieuwing

29.305 €

8.680 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers

ja (1ste hernieuwing)

07/11

Interuniversitair getuigschrift in stedenbouwkunde en duurzame ontwikkeling

J. TELLER

ULg

UMONS

8

art 2, 1a; art 2, 6f

architecten, geografen, landmeters, burgerlijke ingenieurs, besturen, bouwbedrijven

Zaterdag 's morgens en avondlessen

Niet vereist want hernieuwing

26.400 €

6.000 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers + stijging inschrijvingsgeld

ja (1ste hernieuwing)

08/11

Interuniversitair getuigschrift in Internationale ontwikkeling en samenwerking

G. PIROTTE

ULg

ULB UMONS

12

art 2, 1a en 1 b; art 2, 6c, 6f, 6g, 6h

Professionelen of amateurs van de sector van de ontwikkelingssamenwerking

Avondlessen en WE

Niet vereist want hernieuwing

13.900 €

5.500 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers

ja (2de hernieuwing)

09/11

Universiteitsgetuigschrift in Intensieve opleiding van het Frans vreemde taal en tweede taal (FIFLES)

JM. DEFAYS

ULg

HE Lucia De Brouckère

8

art 2, 1a; art 2, 6a, 6b, 6i

leerkrachten, ombudsmannen animatoren

Van 1 tot 19 augustus 's morgens

Niet vereist want hernieuwing

9.300 €

3.300 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal deelnemers

ja (tweede hernieuwing)

71.931 €


Programma van de voortgezette opleiding

promotor

aanvrager

partner

Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6)

Globale doelstelling

Specifieke doelstelling (themathiek)

doelgroep

uurrooster

Academische goedkeuring

Indicatieve begroting

Financiering goedgekeurd door de instanties van de Académie 'Louvain'

Andere bron van financiering

Financiering na 3 jaren

Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p)

10/11

Algemene en interdisciplinaire opleiding voor bemiddeling

Y. CARTUYVELS

FUSL

FUNDP FUCaM UCL IHECS

11

art 2, 1a; art 2, 6g

Elke persoon die zich voor bemiddeling interesseert

Vrijdag overdag en zaterdag 's morgens

3/05/2011

20.000 €

16.700 €

inschrijvingsgeld

Integratie in diplomerend kader + vermindering van de beheerskosten

2006-2007 2010-2011

11/11

Interuniversitair getuigschrift voor voortgezette opleiding in animatie van analysesystemen voor praktijken

E. CHARLIER

FUNDP

UCL

12

art 2, 1a; art 2, 6h

Pedagogische adviseurs, onderwijsdirecteurs, opleiders afd. sociaal-professionele integratie

Vrijdag en zaterdag, één keer per maand tijdens 5 maanden

27/04/2011

27.000 €

13.200 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal studenten+ vermindering ontwikkelingskosten van het programma

nee

12/11

Universitair getuigschrift in Landschapsanalyse (CUAP)

PH. SNAUWAERT

FUNDP

« Ecole Normale Catholique » Waals Brabant + HE Léonard de Vinci

12

art 2, 1a; art 2, 6f

professionelen ruimtelijke ordening, architecten, professionelen stedenbouwkunde, natuurgidsen, enz...

Lessen vrijdag en zaterdag over vier maanden

27/04/2011

21.000 €

13.200 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal studenten

nee

13/11

Interuniversitair getuigschrift Beheer van de opleiding en van wijziging in de opleiding

E. CHARLIER

FUNDP

UCL

23

art 2, 1a; art 2, 6h

leerkrachten, opleidingsverantwoordelijken, UR beheerders,...

Eén opeenvolgende vrijdag en één openvolgende zaterdag, één keer per maand

27/04/2011

36.500 €

6.000 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het aantal studenten+ vermindering ontwikkelingskosten van het programma

2009-2010 2010-2011

14/11

Interuniversitair getuigschrift in ethiek gezondheidszorg(CUESS)

L. RAVEZ

FUNDP

UCL

30

art 2, 1a; art 2, 6e, 6g

gezondheidsprofessionelen, juristen, leerkrachten, theologen, ...

2 dagen per maand + 2 WE

27/04/2011

20.000 €

9.000 €

inschrijvingsgeld

Stijging aantal studenten + mogelijke aanvraag om financiering door de universiteit

2009-2010 2010-2011

14/11

Interuniversitair getuigschrift in ethiek gezondheidszorg(CUESS)

L. RAVEZ

FUNDP

UCL

30

art 2, 1a; art 2, 6e, 6g

gezondheidsprofessionelen, juristen, leerkrachten, theologen, ...

2 dagen per maand + 2 WE

27/04/2011

20.000 €

9.000 €

inschrijvingsgeld

Stijging aantal studenten + mogelijke aanvraag om financiering door de universiteit

2009-2010 2010-2011

15/11

Universitair getuigschrift in tussenkomst bij personen met een handicap

M. MERCIER

FUNDP

HELB Prigogine+ Haute Ecole Louvain in Henegouwen

17

art 2, 1a; art 2, 6g

professionelen menselijke en gezondheidswetenschappen

1 openvolgende donderdag en 1 opeenvolgende vrijdag per maand over 10 maanden

27/04/2011

21.500 €

8.742 €

inschrijvingsgeld

Integratie in gespecialiseerde Master

2009-2010 2010-2011

16/11

Getuigschrift "Verbruikpraktijken en afhankelijkheidshoudingen"

E. DARRAS

UCL

HE Léonard De Vinci + ISEI

10

art 2, 1a; art 2, 6g

Maatschappelijke assistenten, geneesheren, verplegers, juristen, psychologen, opvoeders,...

2 vrijdagen per maand van januari tot juni

4/05/2011

31.285 €

20.000 €

inschrijvingsgeld + subsidie FGC en Kabinetten Laanan en Tillieux

Stijging aantal studenten

nee

17/11

Universitair getuigschrift "Multidisciplinaire aanpak van seksueel misbruik"

P. DE SUTTER

UCL

Inst Cardijn HE Louvain in Henegouwen

10

art 2, 1a; art 2, 6g

psycho-medisch sociale en gerechtelijke sector

Vrijdag en zaterdag, van februari tot april

4/05/2011

38.000 €

11.820 €

inschrijvingsgeld

Stijging aantal studenten en eventueel inschrijvingsgelden

2007-2008 2010-2011

18/11

Universitair getuigschrift in recht overheidsfinanciën

D. RENDERS

UCL

ULg

20

art 2, 1a; art 2, 6°

Ambtenaar en politiek personeel

2 vrijdagen per maand, d.w.z. 2 zaterdagen per maand, van januari tot december

4/05/2011

60.960 €

20.000 €

inschrijvingsgeld

Vermindering van de lanceringskosten + stijging van het aantal deelnemers en stijging van het inschrijvingsgeld

nee

19/11

Interuniversitair getuigschrift "Evaluatie van de overheidsbeleid"

L. ALBARELLO

UCL

FUCaM, ULB, ULg

20

art 2, 1a; art 2, 6°

Alle vlakken overheid, non-profit sector,,,,

1 vrijdag op 2, 1 tot 2 zaterdagen per maand, van januari tot december

4/05/2011

60.860 €

15.000 €

inschrijvingsgeld + sponsoring SWEP

Vermindering landeringskosten + verhoging van het aantal deelnemers en verhoging van het inschrijvingsgeld

2010-2011

133.662 €


Programma van de voortgezette opleiding

promotor

aanvrager

partner

Aantal studiepunten en minimum per deelnemer (min 6)

Globale doelstelling

Specifieke doelstelling (themathiek)

doelgroep

uurrooster

Academische goedkeuring

Indicatieve begroting

Financiering goedgekeurd door de instanties van l'Académie Wallonie - Bruxelles

Andere bron van financiering

Financiering na 3 jaren

Al gefinancierd (f) of al voorgesteld zonder verkregen financiering (p)

20/11

Interuniversitair getuigschrift in bemiddeling van de rechten van de patiënt

PH. QUERTAINMONT

ULB

HE Ilya Prigogine

18

art 2, 1a; art 2, 6g

Professionelen van de gezondheid en sociaal-opvoedingssector

Vrijdag en zaterdag

9/05/2011

48.474 €

15.003 €

inschrijvingsgeld

Verhoging van het inschrijvingsgeld

nee

21/11

Interuniversitair getuigschrift in slaapgeneeskunde

P. LINKOWSKI

ULB

UCL

12,5

art 2, 1a; art 2, 6g

Geneesheren fysiotherapeuten, verplegers, psychologen, ...

zaterdag

9/05/2011

37.963 €

25.000 €

inschrijvingsgeld

Stijgng van het inschrijvingsgeld

2010-2011

22/11

Interuniversitair getuigschrift in Psycho-oncologie

D. RAZAVI

ULB

ULg UMONS

27

art 2, 1a; art 2, 6g

Geneesheren, fysiotherapeuten, verplegers, psychologen, ...

Lessen op zaterdag + opleiding over twee jaren

9/05/2011

25.000 €

inschrijvingsgeld

2010-2011

23/11

Interuniversitair getuigschrift in loopbaansbeheer

M. SYLIN

ULB

ULg

12

art 2, 1a; art 2, 6g

DRH verpleegkundigen en consultanten, opleidingsoperatoren, hulp voor oriëntatie

Lessen op vrijdag en zaterdag

9/05/2011

46.162 €

15.000 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het inschrijvingsgeld

nee

24/11

Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in tussenkomst bij personen met Autisme en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

MC HAELEWYCK

UMONS

UCL

20

art 2, 1a; art 2, 6°

psychologen en pedagogen,,,,

Vrijdag namiddag en zaterdag, 10 modules lessen

10/05/2011

21.470 €

4.851 €

inschrijvingsgeld

Stijging van het inschrijvingsgeld en organisatie van 2 openbare conferenties

2010-2011

25/11

Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in methodologie van taalbad

M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES

UMONS

HE de la Communauté française in Henegouwen

10

art 2, 1a; art 2, 6d, 6e

Acteurs op het terrein van het taalbad, leerkrachten, schooldirecteurs

Avondlessen en zaterdag 's morgens

13/05/2011

20.545 €

4.851 €

inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS en van het « Centre international de Phonétique appliquée », VZW

Stijging van het inschrijvingsgeld + CIPA-subsidie

nee

26/11

Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in mondelinge pedagogie voor het onderwijs-leren van vreemde talen

M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES

UMONS

HE de la Communauté française in Henegouwen

10

art 2, 1a; art 2, 6d, 6e, 6i

Leerkrachten vreemde talen

Avondlessen en zaterdag 's morgens

13/05/2011

20.545 €

4.851 €

inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS en het « Centre international de Phonétique appliquée », VZW

Stijging van het inschrijvingsgeld + CIPA subsidie

nee

27/11

Universiteitsgetuigschrift - Specialisatie in klinische fonetica en psycholinguïstiek

M. PICCALUGA ET B. HARMEGNIES

UMONS

HE de la Communauté française in Henegouwen + HE Condorcet

10

art 2, 1a; art 2, 6d, 6e

Professionelen van de taalpathologie

Avondlessen en zaterdag 's morgens

13/05/2011

19.275 €

4.851 €

Inschrijvingsgeld + eigen fondsen van UMONS

Stijging van het aantal deelnemers

nee

99.407 €


Art. 2.Het totaal bedrag van het aldus verdeeld begrotingskrediet van 305.000 euro is vastgelegd vanaf de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.De subsidies bedoeld in artikel 1 zullen volgens de volgende nadere regels uitbetaald worden : - Een eerste schijf van 80 % vanaf de inwerkingtreding van dit besluit; - Het saldo, na indiening van de documenten bedoeld in artikel 4.

Art. 4.Elke subsidie bedoeld in artikel 1 is afhankelijk van het indienen van de hierna vermelde documenten : - de rekening van de ontvangsten en uitgaven betreffende het gesubsidieerde programma - de originele bewijsstukken betreffende de uitgaven bedoeld in 1°, naar rata van de toegekende subsidie.

Deze documenten zullen, in twee exemplaren, verstuurd worden aan de Algemene Directie Niet-Leerplichtonderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek - Directie budgettaire logistiek - Adolphe Lavalléestraat 1, te 1080 Brussel.

Art. 5.Het niet-verantwoorde deel van de subsidie bedoeld in artikel 1, zoals de rekeningen het aan het licht zouden brengen die ter staving van de aanvraag tot uitbetaling van het saldo van de subsidie worden overhandigd, moet aan de Franse Gemeenschap terugbetaald worden op rekeningnummer 091-2110001-86, met de vermelding : « Terugbetaling van de subsidie toegekend bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2011 ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het door de Regering van de Franse Gemeenschap ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 november 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^