Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 oktober 2012
gepubliceerd op 11 december 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029521
pub.
11/12/2012
prom.
18/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd;

Gelet op het akkoordprotocol van 7 juli 2011 inzake de non-profit driepartijenovereenkomst in de Federatie Wallonïe-Brussel 2010/2011;

Gelet op de driepartijenkaderovereenkomst van 19 september 2011 voor de non-profit sector in de Franse Gemeenschap 2010-2011;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om onverwijld over te gaan tot een aanpassing van de weddeschalen bedoeld in het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999, om de toepassing van de loonprogrammatie 2012 vanaf 1 januari 2012 overeenkomstig de driepartijenkaderovereenkomst van 19 september 2011 voor de non-profit sector in de Franse Gemeenschap van 2010-2011 toe te laten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 september 2012 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 oktober 2012;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, wordt vervangen als volgt : Bijlage 4 Weddeschalen in euro bedoeld in artikel 31, § 1, 5° van dit besluit ter verantwoording van het gebruik van de provisionele toelage : jaarlijkse bedragen in functie van het jaar van anciënniteit A. Opvoedend personeel 1° Hoofdopvoeder (21 jaar) : 19.001,06 - 29.250,72

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

19.001,06

11

23.485,16

22

26.995,57

1

19.825,79

12

23.485,16

23

27.697,72

2

19.889,62

13

24.187,32

24

27.697,72

3

20.506,54

14

24.187,32

25

28.399,87

4

20.506,54

15

24.889,29

26

28.399,87

5

21.123,64

16

24.889,29

27

29.101,85

6

21.123,64

17

25.591,44

28

29.101,85

7

21.761,98

18

25.591,44

29

29.250,72

8

21.761,98

19

26.293,60

30

29.250,72

9

22.485,21

20

26.293,60

31

29.250,72

10

22.761,75

21

26.995,57


2° Opvoeder klasse 1 (20 jaar) : 16.227,35 -27.829,47

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

16.227,35

11

21.741,37

22

25.989,30

1

17.206,71

12

21.741,37

23

26.553,06

2

17.270,54

13

22.305,13

24

26.553,06

3

17.741,19

14

22.305,13

25

27.116,84

4

17.741,19

15

22.868,89

26

27.116,84

5

18.211,85

16

24.298,01

27

27.680,59

6

18.211,85

17

24.861,77

28

27.680,59

7

20.294,76

18

24.861,77

29

27.829,47

8

20.294,76

19

25.425,53

30

27.829,47

9

20.879,77

20

25.425,53

31

27.829,47

10

21.156,34

21

25.989,30


3° Opvoeder klasse 2 (20 jaar) : 14.957,83 - 23.735,82

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

14.957,83

11

19.683,02

22

22.134,94

1

15.903,13

12

19.683,02

23

22.587,06

2

15.966,95

13

20.182,98

24

22.587,06

3

16.234,21

14

20.182,98

25

23.087,00

4

16.234,21

15

20.682,92

26

23.087,00

5

16.569,24

16

20.682,92

27

23.586,95

6

16.569,24

17

21.182,87

28

23.586,95

7

18.406,54

18

21.182,87

29

23.735,82

8

18.406,54

19

21.682,83

30

23.735,82

9

18.906,51

20

21.682,83

31

23.735,82

10

19.183,07

21

22.134,94


4° Opvoeder klasse 2A (20 jaar) : 14.957,83 - 23.735,83

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

14.957,83

11

19.587,34

22

22.087,10

1

15.892,48

12

19.587,34

23

22.587,06

2

15.945,65

13

20.087,31

24

22.587,06

3

16.202,27

14

20.087,31

25

23.087,01

4

16.202,27

15

20.587,25

26

23.087,01

5

16.537,30

16

20.587,25

27

23.586,95

6

16.537,30

17

21.087,19

28

23.586,95

7

18.353,36

18

21.087,19

29

23.735,83

8

18.353,36

19

21.587,16

30

23.735,83

9

18.832,08

20

21.587,16

31

23.735,83

10

19.108,64

21

22.087,10


5° Opvoeder klasse 2B (20 jaar) : 14.149,30 - 19.953,83

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

14.149,30

11

16.870,64

22

18.703,12

1

15.024,48

12

16.998,57

23

18.916,10

2

15.194,95

13

17.211,55

24

19.046,32

3

15.365,40

14

17.339,48

25

19.261,84

4

15.472,04

15

17.552,48

26

19.392,31

5

15.642,51

16

17.680,38

27

19.607,83

6

15.805,97

17

17.893,38

28

19.738,32

7

15.940,86

18

18.021,29

29

19.953,83

8

16.047,51

19

18.234,29

30

19.953,83

9

16.239,22

20

18.362,20

31

19.953,83

10

16.657,68

21

18.575,18


6° Opvoeder klasse 3 (18 jaar) : 13.397,99 - 18.981,85

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

13.397,99

11

15.930,07

22

17.617,09

1

14.242,75

12

16.058,01

23

17.745,01

2

14.382,80

13

16.254,15

24

17.957,83

3

14.522,86

14

16.382,07

25

18.085,75

4

14.629,48

15

16.594,89

26

18.298,55

5

14.782,56

16

16.722,81

27

18.426,49

6

14.889,20

17

16.935,61

28

18.639,29

7

15.042,27

18

17.063,55

29

18.767,22

8

15.148,92

19

17.276,35

30

18.981,85

9

15.315,60

20

17.404,27

31

18.981,85

10

15.733,96

21

17.617,09


7° Opvoeder - groepschef (21 jaar) : 20.558,36 - 29.747,20

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

20.558,36

11

24.504,13

22

27.594,96

1

21.264,31

12

24.504,13

23

28.213,11

2

21.328,14

13

25.122,30

24

28.213,11

3

21.861,26

14

25.122,30

25

28.831,28

4

21.861,26

15

25.740,47

26

28.831,28

5

22.394,35

16

25.740,47

27

29.449,45

6

22.394,35

17

26.358,62

28

29.449,45

7

22.948,71

18

26.358,62

29

29.598,33

8

22.948,71

19

26.976,77

30

29.598,33

9

23.588,12

20

26.976,77

31

29.747,20

10

23.864,70

21

27.594,96


B. Psycho-sociaal personeel 1° Maatschappelijk assistent of maatschappelijk hulpverlener of assistent in de psychologie (23 jaar) : 16.404,58 - 28.669,51

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

16.404,58

11

22.460,86

22

27.042,01

1

17.394,54

12

22.460,86

23

27.584,50

2

17.468,97

13

23.003,35

24

27.584,50

3

17.950,22

14

23.003,35

25

28.127,02

4

17.950,22

15

23.545,85

26

28.127,02

5

18.484,66

16

24.974,97

27

28.669,51

6

18.484,66

17

25.517,47

28

28.669,51

7

20.610,12

18

25.957,00

29

28.669,51

8

20.610,12

19

26.499,50

30

28.669,51

9

21.641,78

20

26.499,50

31

28.669,51

10

21.918,35

21

27.042,01


2° Licentiaten (24 jaar) zoals bedoeld in punt 2° van de bijlage 3 B van dit besluit : 21.970,64 - 33.987,35

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

21.970,64

11

28.155,22

22

33.015,33

1

22.949,43

12

28.155,22

23

33.987,35

2

23.098,31

13

29.127,24

24

33.987,35

3

23.990,56

14

29.127,24

25

33.987,35

4

23.990,56

15

30.099,26

26

33.987,35

5

24.962,58

16

30.099,26

27

33.987,35

6

24.962,58

17

31.071,27

28

33.987,35

7

25.934,60

18

31.071,27

29

33.987,35

8

25.934,60

19

32.043,29

30

33.987,35

9

26.906,61

20

32.043,29

31

33.987,35

10

27.183,20

21

33.015,33


C. Administratief personeel 1° Klerk (18 jaar) : 13.397,99 - 18.827,29

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

13.397,99

11

15.894,68

22

17.602,74

1

14.242,75

12

16.022,61

23

17.794,30

2

14.382,80

13

16.196,97

24

17.922,21

3

14.522,86

14

16.324,88

25

18.113,75

4

14.629,48

15

16.516,44

26

18.241,68

5

14.782,56

16

16.644,35

27

18.469,61

6

14.889,20

17

16.835,89

28

18.597,54

7

15.042,27

18

16.963,82

29

18.827,29

8

15.148,92

19

17.155,36

30

18.827,29

9

15.301,99

20

17.283,27

31

18.827,29

10

15.720,35

21

17.474,83


2° Opsteller (20 jaar) : 13.654,00 - 22.906,40

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

13.654,00

11

17.235,55

22

20.617,01

1

14.599,31

12

17.472,85

23

21.007,90

2

14.761,32

13

17.859,04

24

21.249,87

3

14.923,30

14

18.096,32

25

21.640,73

4

15.021,48

15

18.482,51

26

21.882,69

5

15.181,18

16

18.719,82

27

22.273,58

6

15.418,49

17

19.109,35

28

22.515,54

7

15.717,32

18

19.351,34

29

22.906,40

8

15.954,62

19

19.742,18

30

22.906,40

9

16.340,79

20

19.984,18

31

22.906,40

10

16.849,36

21

20.375,03


3° Huismeester (20 jaar) : 15.594,60 - 25.167,42

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

15.594,60

11

19.470,98

22

22.635,67

1

16.539,91

12

19.470,98

23

23.268,61

2

16.603,73

13

20.103,90

24

23.268,61

3

16.870,98

14

20.103,90

25

23.901,53

4

16.870,98

15

20.736,84

26

23.901,53

5

17.206,05

16

20.736,84

27

24.534,48

6

17.206,05

17

21.369,78

28

24.534,48

7

17.833,55

18

21.369,78

29

25.167,42

8

17.833,55

19

22.002,71

30

25.167,42

9

18.546,16

20

22.002,71

31

25.167,42

10

18.817,38

21

22.635,67


4° Gegradueerd huismeester (20 jaar) : 16.227,35 - 27.829,47

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

16.227,35

11

21.741,37

22

25.989,30

1

17.206,71

12

21.741,37

23

26.553,06

2

17.270,54

13

22.305,13

24

26.553,06

3

17.741,19

14

22.305,13

25

27.116,84

4

17.741,19

15

22.868,89

26

27.116,84

5

18.211,85

16

24.298,01

27

27.680,59

6

18.211,85

17

24.861,77

28

27.680,59

7

20.294,76

18

24.861,77

29

27.829,47

8

20.294,76

19

25.425,53

30

27.829,47

9

20.879,77

20

25.425,53

31

27.829,47

10

21.156,34

21

25.989,30


D. Technisch personeel (18 jaar) : 13.122,58 - 18.027,62

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

13.122,58

11

15.526,13

22

17.058,90

1

13.972,61

12

15.648,75

23

17.218,32

2

14.112,55

13

15.808,15

24

17.340,93

3

14.252,52

14

15.930,78

25

17.500,35

4

14.353,77

15

16.090,20

26

17.622,96

5

14.482,37

16

16.212,81

27

17.782,38

6

14.583,65

17

16.372,23

28

17.904,99

7

14.712,23

18

16.494,84

29

18.027,62

8

14.813,50

19

16.654,24

30

18.027,62

9

14.951,55

20

16.776,89

31

18.027,62

10

15.366,72

21

16.936,29


E. Bestuurspersoneel 1° Directeur, pedagogisch directeur, administratief directeur (24 jaar) : Weddeschaal A : 21.970,64 - 33.987,35

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

21.970,64

11

28.155,22

22

33.015,33

1

22.949,43

12

28.155,22

23

33.987,35

2

23.098,31

13

29.127,24

24

33.987,35

3

23.990,56

14

29.127,24

25

33.987,35

4

23.990,56

15

30.099,26

26

33.987,35

5

24.962,58

16

30.099,26

27

33.987,35

6

24.962,58

17

31.071,27

28

33.987,35

7

25.934,60

18

31.071,27

29

33.987,35

8

25.934,60

19

32.043,29

30

33.987,35

9

26.906,61

20

32.043,29

31

33.987,35

10

27.183,20

21

33.015,33


Weddeschaal B slechts van toepassing in de gevallen bepaald door de Regering : 23.799,05 - 36.145,34

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

23.779,05

11

29.341,20

22

34.201,29

1

24.411,99

12

29.341,20

23

35.173,32

2

24.560,87

13

30.313,21

24

35.173,32

3

25.453,12

14

30.313,21

25

36.145,34

4

25.453,12

15

31.285,25

26

36.145,34

5

26.425,14

16

31.285,25

27

36.145,34

6

26.425,14

17

32.257,27

28

36.145,34

7

27.397,16

18

32.257,27

29

36.145,34

8

27.397,16

19

33.229,27

30

36.145,34

9

28.369,18

20

33.229,27

31

36.145,34

10

28.369,18

21

34.201,29


2° Coördinator (21 jaar) : Weddeschaal A : 20.558,36 - 29.747,20

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

20.558,36

11

24.504,13

22

27.594,96

1

21.264,31

12

24.504,13

23

28.213,11

2

21.328,14

13

25.122,30

24

28.213,11

3

21.861,26

14

25.122,30

25

28.831,28

4

21.861,26

15

25.740,47

26

28.831,28

5

22.394,35

16

25.740,47

27

29.449,45

6

22.394,35

17

26.358,62

28

29.449,45

7

22.948,71

18

26.358,62

29

29.598,33

8

22.948,71

19

26.976,77

30

29.598,33

9

23.588,12

20

26.976,77

31

29.747,20

10

23.864,70

21

27.594,96


Weddeschaal B slechts van toepassing in de gevallen bepaald door de Regering : 20.728,51 - 29.917,36

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

20.728,51

11

24.674,28

22

27.765,11

1

21.434,47

12

24.674,28

23

28.383,26

2

21.498,29

13

25.292,45

24

28.383,26

3

22.031,41

14

25.292,45

25

29.001,43

4

22.031,41

15

25.910,62

26

29.001,43

5

22.564,51

16

25.910,62

27

29.619,60

6

22.564,51

17

26.528,77

28

29.619,60

7

23.118,86

18

26.528,77

29

29.768,48

8

23.118,86

19

27.146,92

30

29.768,48

9

23.758,27

20

27.146,92

31

29.917,36

10

24.034,86

21

27.765,11


3° Directeur-generaal (24 jaar) slechts in de gevallen bepaald door de Regering : Weddeschaal A : 23.779,05 - 36.145,34

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

23.779,05

11

29.341,20

22

34.201,29

1

24.411,99

12

29.341,20

23

35.173,32

2

24.560,87

13

30.313,21

24

35.173,32

3

25.453,12

14

30.313,21

25

36.145,34

4

25.453,12

15

31.285,25

26

36.145,34

5

26.425,14

16

31.285,25

27

36.145,34

6

26.425,14

17

32.257,27

28

36.145,34

7

27.397,16

18

32.257,27

29

36.145,34

8

27.397,16

19

33.229,27

30

36.145,34

9

28.369,18

20

33.229,27

31

36.145,34

10

28.369,18

21

34.201,29


Weddeschaal B van toepassing na 6 jaar anciënniteit in een ambt van directeur binnen een erkende dienst : 27.799,84 - 41.942,77

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

27.799,84

11

33.995,94

22

41.942,77

1

28.283,90

12

35.320,41

23

41.942,77

2

28.956,72

13

35.320,41

24

41.942,77

3

29.346,29

14

36.644,89

25

41.942,77

4

30.287,64

15

36.644,89

26

41.942,77

5

30.408,72

16

37.969,36

27

41.942,77

6

31.347,00

17

37.969,36

28

41.942,77

7

31.347,00

18

39.293,83

29

41.942,77

8

32.671,47

19

39.293,83

30

41.942,77

9

32.671,47

20

40.618,30

31

41.942,77

10

33.995,94

21

40.618,30


F. Medisch personeel 1° Doctor in geneeskunde (24 jaar) : 25.785,89 - 38.663,08

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

25.785,89

11

32.067,47

22

37.563,81

1

26.414,06

12

32.067,47

23

38.663,08

2

27.042,23

13

33.166,74

24

38.663,08

3

27.670,40

14

33.166,74

25

38.663,08

4

27.670,40

15

34.266,01

26

38.663,08

5

28.769,67

16

34.266,01

27

38.663,08

6

28.769,67

17

35.365,28

28

38.663,08

7

29.868,94

18

35.365,28

29

38.663,08

8

29.868,94

19

36.464,55

30

38.663,08

9

30.968,21

20

36.464,55

31

38.663,08

10

30.968,21

21

37.563,81


2° Doctor in de gespecialiseerde geneeskunde (24 jaar) : 34.310,85 - 49.117,92

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

34.310,85

11

41.041,34

22

49.117,92

1

34.310,85

12

42.387,43

23

49.117,92

2

35.656,95

13

42.387,43

24

49.117,92

3

35.656,95

14

43.733,53

25

49.117,92

4

37.003,04

15

43.733,53

26

49.117,92

5

37.003,04

16

45.079,63

27

49.117,92

6

38.349,14

17

45.079,63

28

49.117,92

7

38.349,14

18

46.425,72

29

49.117,92

8

39.695,24

19

46.425,72

30

49.117,92

9

39.695,24

20

47.771,82

31

49.117,92

10

41.041,34

21

47.771,82


3° Gediplomeerd verpleger (21 jaar) : 15.149,23 - 24.848,88

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

15.149,23

11

20.381,25

22

23.093,76

1

16.094,54

12

20.381,25

23

23.636,28

2

16.158,36

13

20.923,77

24

23.636,28

3

16.425,63

14

20.923,77

25

24.178,77

4

16.425,63

15

21.466,26

26

24.178,77

5

16.760,67

16

21.466,26

27

24.721,26

6

16.760,67

17

22.008,75

28

24.721,26

7

18.597,97

18

22.008,75

29

24.848,88

8

18.597,97

19

22.551,27

30

24.848,88

9

19.562,19

20

22.551,27

31

24.848,88

10

19.838,76

21

23.093,76


4° Gegradueerd verpleger (23 jaar) : 16.404,58 - 28.669,51

Anciënniteit

Anciënniteit

Anciënniteit


0

16.404,58

11

22.460,86

22

27.042,01

1

17.394,54

12

22.460,86

23

27.584,50

2

17.468,97

13

23.003,35

24

27.584,50

3

17.950,22

14

23.003,35

25

28.127,02

4

17.950,22

15

23.545,85

26

28.127,02

5

18.484,66

16

24.974,97

27

28.669,51

6

18.484,66

17

25.517,47

28

28.669,51

7

20.610,12

18

25.957,00

29

28.669,51

8

20.610,12

19

26.499,50

30

28.669,51

9

21.641,78

20

26.499,50

31

28.669,51

10

21.918,35

21

27.042,01


G. Minimum gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging vanaf 21 jaar : 12.736,27. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister van Jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 oktober 2012.

De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^