Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 december 2012
gepubliceerd op 05 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029076
pub.
05/02/2013
prom.
06/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 18 december 2009, 3 februari 2011, 14 februari 2011 en 7 april 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69, aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de paritaire commissie tot hun einde zijn gekomen en dat ze dus vernieuwd dienen te worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessionele rije onderwijs, hierna « de Paritaire commissie » : - als werkende en plaatsvervangende leden die de inrichtende machten vin het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen :

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

De heer Etienne MICHEL;

Mevr. Sophie DE KUYSSCHE;

De heer Godefroid CARTUYVELS;

Mevr. Catherine FRERE;

De heer Eric DAUBIE;

De heer José SOBLET;

De heer Gérard BOUILLOT;

Mevr. Nelly MINGELS;

De heer Stéphane VANOIRBECK;

Mevr. Véronique NOEL;

Mevr. Lusin CETIN;

De heer Olivier MEINGUET;

De heer Stéphane VREUX;

De heer François GUILBERT;

De heer Alain KOEUNE;

De heer Réginald BEYAERT;

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN;

De heer Danny BILLE;

De heer Pierre JACQUES;

De heer Gilbert KAYE;

De heer Joseph LEMPEREUR. De heer Patrick LENAERTS.


- als werkende en plaatsvervangende leden die de vakverenigingen van de leden van het technisch personeel van het confessionele vrije onderwijs vertegenwoordigen:

Werkende leden

Plaatsvervangende leden

Mevr. Françoise WIBRIN;

Mevr. Marie LAUSBERG;

De heer Roland LAHAYE;

Mevr. Bénédicte ZICOT;

De heer Christian PIRON;

De heer Michel PATRIS;

De heer Eugène ERNST;

De heer André BRULL;

De heer Léon DETROUX;

De heer Marc SOBLET;

Mevr. Anne-Françoise VANGANSBERGT;

De heer Bernard DETIMMERMAN;

Mevr. Laurence MAHIEUX;

De heer Jean BERNIER;

De heer Raymond MARCHAND;

De heer Clément BAUDUIN;

De heer Joan LISMONT;

De heer Jean-Paul D'HAEYER;

De heer Bernard DECOMMER;

De heer Christian MASAI;

De heer Marc WILLAME. De heer Marc MANSIS.


Art. 2.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 18 december 2009, 3 februari 2011, 14 februari 2011 en 7 april 2011, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 6 december 2012.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^