Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2012
gepubliceerd op 19 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van sommige bepalingen inzake hulpverlening aan gedetineerden, hulpverlening aan mishandelde kinderen, onderwijs voor sociale promotie en niet-verplicht onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029139
pub.
19/02/2013
prom.
13/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van sommige bepalingen inzake hulpverlening aan gedetineerden, hulpverlening aan mishandelde kinderen, onderwijs voor sociale promotie en niet-verplicht onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 51.857/2, gegeven op 24 september 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-president, de Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, de Minister van Jeugd en Hulpverlening aan de jeugd en de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van het bureau van de Raadgevende Commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden sluiten houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de leden van het bureau van de Raadgevende Commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden, wordt opgeheven.

Art. 2.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor Hulpverlening aan Mishandelde Kinderen van het arrondissement Brussel;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Nijvel;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Charleroi;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Doornik;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Bergen;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Namen;7° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Dinant;8° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor Hulpverlening aan Mishandelde Kinderen van het arrondissement Verviers;9° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Hoei;10° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Marche-en-Famenne;11° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Neufchâteau;12° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten4 houdende aanstelling van de leden van de Coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen van het arrondissement Aarlen;13° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten8 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor coördinatie van de hulpverlening aan mishandelde kinderen in het arrondissement Luik.

Art. 3.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 17 mei 1983 tot wijziging van de benaming van sommige rijksinrichtingen voor hoger onderwijs van het korte type;2° het koninklijk besluit van 3 november 1987 houdende algemeen reglement van de studies in het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 juni 1989 en 23 februari 1990, bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1994, 2 juli 1996 en 7 juli 1998 en bij het decreet van 20 december 2001;3° het koninklijk besluit van 6 november 1987 tot vaststelling van de begrippen "regelmatig ingeschreven student" en "student die in aanmerking komt voor de financiering" in het hoger onderwijs met volledig leerplan, met uitzondering van het universitair onderwijs, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 september 1988, bij de besluiten van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 2 september 1991 en van 19 september 1991, de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 september 1994, 2 juli 1996 en 7 juli 1998 en bij het decreet van 20 december 2001;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de minimale lesroosters in het architectuuronderwijs sluiten tot vaststelling van de minimale lesroosters in het architectuuronderwijs.

Art. 4.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten0 - Gelijkwaardigheidscommissie - Benoeming;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten2 - Gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's - Benoeming;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2007 - Gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's - Benoeming;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten3 - Gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's - Benoeming;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2008 - Gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma's - Benoeming.

Art. 5.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 1996 houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 1997, 4 november 1997 en 13 november 1998;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten9 houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2002 en 28 januari 2002;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten0 houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten1 houdende aanstelling van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2009.

Art. 6.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten5 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten2 houdende benoeming van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen sluiten houdende benoeming van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten1 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten4 houdende benoeming van een lid van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen.

Art. 7.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten3 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten6 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/12/2002 pub. 10/07/2003 numac 2003029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onde sluiten houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten6 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten2 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type.

Art. 8.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten3 tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1999;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten7 tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten7 tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger pedagogisch onderwijs van het korte type;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten7 tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de pedagogische categorie van het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type.

Art. 9.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten3 tot aanwijzing van de leden van de Sociale Raad van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten1 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 september 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten7 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten9 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van 4 februari 2010;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten7 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van 10 juli 2002;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van 8 december 2004;7° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten3 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 juli 2002.

Art. 10.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten4 tot aanwijzing van leden van de Sociale raad van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2003;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten8 tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole Albert Jacquard, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 januari 2002 en 11 mei 2010;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten1 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten7 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2002;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten6 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole Albert Jacquard, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2008;7° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten4 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard.

Art. 11.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 januari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten3 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten9 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole Charlemagne, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2009;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten2 tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten2 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2003;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten1 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 2002 en 10 juli 2002;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten5 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française de Liège-Verviers-Huy-Gembloux, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2003 en 23 februari 2004;7° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten6 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole Charlemagne, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 en 22 februari 2011.

Art. 12.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten8 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak", zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 oktober 2003;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten1 tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten5 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2010;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten8 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak";5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten2 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak", zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2006;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten1 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française "Paul-Henri Spaak", zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2006 en 13 februari 2006.

Art. 13.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten2 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard » sluiten8 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole Robert Schuman;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten1 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2002;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten5 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten1 tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2002;6° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten1 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg - Robert Schuman, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2002.

Art. 14.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten6 tot aanwijzing van leden van de Sociale Raad van de Haute Ecole de Bruxelles;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten6 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische Raad van de Haute Ecole de Bruxelles;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten0 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de Bruxelles;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten2 tot aanwijzing van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de Bruxelles, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2006;5° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie sluiten0 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de Bruxelles, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2002 en 13 november 2002.

Art. 15.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot samenvoeging van het Institut d'enseignement supérieur économique de la Communauté Française te Moescroen en de Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 1996 tot samenvoeging van het Institut d'enseignement supérieur technique, paramédical et pédagogique de la Communauté Française te Irchonwelz en van de Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental.

Art. 16.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de Hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002, 24 november 2005 en 18 februari 2010;2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en hou type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houde sluiten genomen in toepassing van artikel 132 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houdende bepaling van de minimale uurregelingen;3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200699 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 34, lid 3, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten houdende uitvoering van artikel 34, derde lid, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen;4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2002 pub. 06/08/2002 numac 2002029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » sluiten4 houdende uitvoering van de artikelen 22, § 1, derde lid, en 34 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen.

Art. 17.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 29 maart 1984 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de Vaste Raad voor het hoger onderwijs en van de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris van de Hoge Raad voor het pedagogisch hoger onderwijs;2° het koninklijk besluit van 23 augustus 1976 tot oprichting van de Hoge Raden en van de Vaste Raden voor het hoger onderwijs en tot regeling van hun werking, zoals gewijzigd.

Art. 18.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 22 augustus 1980 houdende benoeming van de voorzitters, ondervoorzitters, leden en verslaggevers van de Assimilatiecommissie en de Commissie van beroep ter gelijkstelling van bepaalde graden en diploma's uitgereikt door inrichtingen voor hoger onderwijs, met de graad en het diploma van industrieel ingenieur;2° het koninklijk besluit van 15 april 1977 houdende instelling van een Assimilatiecommissie en een Commissie van beroep ter gelijkstelling van bepaalde graden en diploma's, uitgereikt door inrichtingen voor hoger onderwijs, met de graad en het diploma van industrieel ingenieur, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 en 4 mei 1992.

Art. 19.Het koninklijk besluit van 18 april 1977 genomen ter toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 mei 1976 houdende gelijkstelling van de bekwaamheidsbewijzen van het kunstonderwijs, wordt opgeheven.

Art. 20.Het koninklijk besluit van 12 oktober 1971 tot regeling van de gelijkwaardigheid van de diploma's van bewaarschoolonderwijzeres, van onderwijzer en onderwijzeres van de lagere school en van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, uitgereikt in België en in de gebieden die aan de Belgische soevereiniteit onderworpen zijn geweest of waarvan het bestuur aan België werd toevertrouwd, wordt opgeheven.

Art. 21.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 29 augustus 1959 houdende benoeming van de centrale examencommissie voor het toekennen van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen - Eerste zittijd 1959;2° het koninklijk besluit van 26 oktober 1959 houdende benoeming van de centrale examencommissie voor het toekennen van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen - Tweede zittijd 1959;3° het koninklijk besluit van 22 juni 1960 houdende benoeming van de centrale examencommissie voor het toekennen van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen - Eerste zittijd 1959;4° het koninklijk besluit van 25 oktober 1960 houdende benoeming van de centrale examencommissie voor het toekennen van de graad van geaggregeerde van het hoger secundair onderwijs voor de handelswetenschappen - Tweede zittijd 1959.

Art. 22.Het koninklijk besluit van 10 september 1966 houdende erkenning van een afdeling van het hoger technisch onderwijs van de derde graad met het oog op de toekenning van de diploma's van kandidaat - vertaler, licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk, wordt opgeheven.

Art. 23.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 1 april 1968 tot oprichting van de onderwijsafdelingen van de derde graad van het hoger technisch onderwijs bij het "Institut national superieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion";2° het koninklijk besluit van 23 februari 1970 betreffende de organisatie van een Nationale Raad voor het Rijksonderwijs bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en van een Nationale Raad voor het Rijksonderwijs bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 december 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd en Hulpverlening aan de Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^