Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 augustus 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029495
pub.
28/08/2013
prom.
23/08/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs, inzonderheid op artikel 14, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst sluiten tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 juli 2013;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 19 augustus 2013 van het onderhandelingscomité van sector IX;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het aantal inspecteurs bedoeld in artikel 14, 2e lid, van het decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs wordt als vastgesteld als volgt : 1° binnen de Inspectiedienst voor het gewoon basisonderwijs, bedoeld in artikel 3, 2e lid, 1° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, naast een Inspecteur-generaal en drie inspecteurs belast met de coördinatie van de inspectie op het niveau van het gewoon basisonderwijs : - 34 inspecteurs van het kleuteronderwijs; - 68 inspecteurs van het lager onderwijs; - 3 inspecteurs bijzondere vakken in het lager onderwijs; - 2 inspecteurs tweede taal in het basisonderwijs; - 6 inspecteurs zedenleer in het lager onderwijs; 2° binnen de Inspectiedienst van het gewoon secundair onderwijs bedoeld in artikel 3, 2e lid, 2° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, naast een Inspecteur-generaal en drie inspecteurs belast met de coördinatie van de inspectie op het niveau van het gewoon secundair onderwijs : - 2 inspecteurs voor de cursus oude talen; - 6 inspecteurs voor de cursus Frans in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 5 inspecteurs voor de cursus Germaanse talen in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 5 inspecteurs voor de cursus wiskunde in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 3 inspecteurs voor de cursussen wetenschappen en toegepaste wetenschappen in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen geschiedenis en sociale wetenschappen in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen aardrijkskunde en sociale wetenschappen in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 5 inspecteurs voor de cursus Frans in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 5 inspecteurs voor de cursus Germaanse talen in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus geschiedenis in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus aardrijkskunde in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 5 inspecteurs voor de cursus wiskunde in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 3 inspecteurs voor de cursussen biologie en chemie in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus fysica in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus economische wetenschappen in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursus sociale wetenschappen in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursus Romaanse talen in het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursus secretariaat-bureautica in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus lichamelijke opvoeding in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursus secretariaat-bureautica in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 4 inspecteurs voor de cursussen lichamelijke opvoeding in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen tekenen en beeldende kunst en de sector "toegepaste kunsten" in het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen muziekopvoeding in het gewoon secundair onderwijs; - 3 inspecteurs voor de cursussen van de sector "industrie" in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen van de sector "bouwkunde" in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen van de sector "hotelbedrijf-voeding" in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen van de sector "dienstverlening aan personen" in de lagere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen van de sector "landbouwkunde" in het gewoon secundair onderwijs; - 3 inspecteurs voor de cursussen "industrie" in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen van de sector "bouwkunde" in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen van de sector "hotelbedrijf-voeding" in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs van de cursussen van de sector "dienstverlening aan personen" in de hogere graad van het gewoon secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen van de sector "kleding" in het gewoon secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursus niet confessionele zedenleer in het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs; - 2 inspecteurs voor de hulpactiviteiten inzake opvoeding in het gewoon secundair onderwijs; 3° binnen de Inspectiedienst van het gespecialiseerd onderwijs bedoeld in artikel 3, 2e lid, 3° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, die onder leiding staat van een inspecteur belast met de coördinatie van de Inspectie op het niveau van het gespecialiseerd onderwijs : - 3 inspecteurs in het gespecialiseerd kleuter- en lager onderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen Frans, geschiedenis en aardrijkskunde in het gespecialiseerd secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen wiskunde en wetenschappen in het gespecialiseerd secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen muziekopvoeding en opvoeding beeldende kunst in het gespecialiseerd secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen lichamelijke opvoeding in het gespecialiseerd onderwijs; - 1 inspecteur voor de hulpactiviteiten inzake opvoeding in het gespecialiseerd onderwijs; - 1 inspecteur voor de paramedische activiteiten in het gespecialiseerd onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "industrie" en "toegepaste kunsten" in het gespecialiseerd secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen van de sectoren "landbouwkunde" en "bouwkunde" in het gespecialiseerd secundair onderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "kleding", "dienstverlening aan personen", "hotelbedrijf-voeding" en "economie" in het gespecialiseerd secundair onderwijs; 4° binnen de Inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs bedoeld in artikel 3, tweede lid, 4° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, die onder leiding staat van een inspecteur belast met de coördinatie van de Inspectie op het niveau van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs : - 3 inspecteurs voor de cursussen Frans in het lager secundair onderwijs voor sociale promotie en het lager secundair afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen wiskunde, wetenschappen, toegepaste wetenschappen in het lager secundair onderwijs voor sociale promotie en het lager secundair afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen Germaanse talen in het lager secundair onderwijs voor sociale promotie en het lager secundair afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "landbouwkunde", "bouwkunde" en "industrie" in het lager secundair onderwijs voor sociale promotie en het lager secundair afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen Frans in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en het hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen wiskunde, wetenschappen, toegepaste wetenschappen in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en het hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen Germaanse talen in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 3 inspecteurs voor de cursussen economische wetenschappen in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "landbouwkunde", "bouwkunde" en "industrie" in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "hotelbedrijf-voeding" in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "dienstverlening aan personen" (paramedisch) in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen "dienstverlening aan personen" (paramedisch)in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 2 inspecteurs voor de cursussen psychologie, pedagogie en methodologie in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; - 1 inspecteur voor de cursussen informatica in het hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs voor sociale promotie en hoger secundair en hoger afstandsonderwijs; 5° binnen de Inspectiedienst van het kunstonderwijs bedoeld in artikel 3, tweede lid, 5° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, die onder leiding staat van een inspecteur belast met de coördinatie van de Inspectie op het niveau van het kunstonderwijs : - 3 inspecteurs voor de cursussen in het kunstonderwijs op het gebied van muziek; - 1 inspecteur voor de cursussen in het kunstonderwijs op het gebied van de spraak- en theaterkunsten, de vertoningskunsten en de technieken inzake verspreiding en communicatie; - 1 inspecteur voor de cursussen in het kunstonderwijs op het gebied van de beeldende kunsten, de visuele kunsten en de ruimtekunsten; - 1 inspecteur voor de cursussen in het kunstonderwijs op het gebied van dans; 6° binnen de Inspectiedienst voor de psycho-medisch-sociale centra bedoeld in artikel 3, tweede lid, 6° van voornoemd decreet van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/03/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap ge sluiten, die onder leiding staat van een inspecteur belast met de coördinatie van de Inspectie op het niveau van de psycho-medisch-sociale centra : - 2 inspecteurs voor het psychopedagogische vak in de psycho-medisch-sociale centra; - 2 inspecteurs voor het sociale vak in de psycho-medisch-sociale centra. - 2 inspecteurs voor het paramedische vak in de psycho-medisch-sociale centra.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/09/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst sluiten tot vaststelling van het aantal inspecteurs binnen de Algemene Inspectiedienst wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 augustus 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^