Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 december 2013
gepubliceerd op 18 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029253
pub.
18/04/2014
prom.
12/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een "Ecole d'administration publique" (School voor overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende het statuut van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 september 2003 tot vaststelling van de ambtsgebieden van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren;

Gelet op de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 april 2010 betreffende de aanstelling van Mevr. Liliane BOUCQ en de heren Xavier CORNET D'ELZIUS en Ahmed LAAOUEJ als vastbenoemde regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren;

Overwegende dat Mevr. Liliane BOUCQ op 1 januari 2012 in ruste werd gesteld en dat de heer Ahmed LAAOUEJ een ander ambt moest uitoefenen;

Overwegende dat de beslissing van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2011 betreffende de aanstelling van de heer Xavier SIMON als vastbenoemde regeringscommissaris bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, vervalt, sinds de heer Marc FOCCROULLE op 7 december 2012 zijn ambt opnieuw uitoefent;

Overwegende dat de heer Alain JEUNEHOMME vanaf 1 januari 2014 zijn ambt opnieuw uitoefent;

Overwegende dat de ambtsgebieden dan ook verdeeld moeten worden tussen de twee vastbenoemde regeringscommissarissen en de dienstdoende vastbenoemde regeringscommissaris;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc FOCCROULLE, vastbenoemde regeringscommissaris, controleert de « Office de la Naissance et de l'Enfance » (O.N.E.), het « Fonds Ecureuil » en de maatschappijen voor vermogensbeheer.

Art. 2.De heer Alain JEUNEHOMME, vastbenoemde regeringscommissaris, controleert de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector (CSA), de « Ecole d'administration publique » (School voor Overheidsbestuur), en het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC).

Art. 3.De heer Xavier CORNET D'ELZIUS, dienstdoende vastbenoemde regeringscommissaris, controleert de "Radio-Télévison belge de la Communauté française (RTBF), het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan (IFC), en de maatschappijen voor schoolgebouwen.

Art. 4.De heer Marc FOCCROULLE zorgt voor de plaatsvervanging van de heer Xavier CORNET D'ELZIUS.

Art. 5.De heer Alain JEUNEHOMME zorgt voor de plaatsvervanging van de heer Marc FOCCROULLE.

Art. 6.De heer Xavier CORNET D'ELZIUS zorgt voor de plaatsvervanging van de heer Alain JEUNEHOMME.

Art. 7.Dit besluit is van toepassing vanaf 1 januari 2014.

Art. 8.Dit besluit vervangt het besluit van 1 maart 2012 tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren.

Art. 9.De Minister-President, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President, Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^