Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 18 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de F

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029101
pub.
18/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren en, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende het statuut van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, inzonderheid op artikel 2;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc Foccroulle, vastbenoemde regeringscommissaris, controleert het « Fonds Ecureuil », de « Office de la Naissance et de l'Enfance » (O.N.E.), en de maatschappijen voor vermogensbeheer.

Art. 2.De heer Jean Leblon, vastbenoemde regeringscommissaris, controleert de "Radio-Télévison belge de la Communauté française (RTBF), het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan (IFC), en de maatschappijen voor schoolgebouwen die onder de Franse Gemeenschap ressorteren.

Art. 3.De heer Alain Jeunehomme, vastbenoemde regeringscommissaris, controleert het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector (CSA), de « Ecole d'administration publique » (School voor Overheidsbestuur).

Art. 4.De heer Marc Foccroulle is de plaatsvervangende regeringscommissaris van de heer Jean Leblon.

Art. 5.De heer Jean Leblon is de plaatsvervangende regeringscommissaris van de heer Alain Jeunehomme.

Art. 6.De heer Alain Jeunehomme is de plaatsvervangende regeringscommissaris van de heer Marc Foccroulle.

Art. 7.De ambtsgebieden worden voor 5 jaar vastgesteld.

Art. 8.De Minister-President, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^