Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 24 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029103
pub.
24/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »;

Gelet op het decreet van 9 januari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/01/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren sluiten betreffende de doorzichtigheid, de autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 november 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 sluiten tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 januari 2015;

Gelet op de beraadslaging van de Raad van bestuur van de « O.N.E. » van 3 december 2014;

Op de voordracht van de Minister van Jong Kind, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering van de Franse Gemeenschap keurt het aanhangsel nr. 3 bij de beheersovereenkomst van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 dat bij dit besluit gevoegd wordt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 3.De Minister van Jong Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^