Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 18 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van het hoger secundair onderwijs voor de sch

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029104
pub.
18/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van het hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, inzonderheid op artikel 36/12 van titel III/2;

Gelet op de voorstellen van de administrateur-generaal van het Onderwijs en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs zijn samengesteld voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

Art. 2.De werkgroep belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe leesproeven (Frans) die bekrachtigd worden door een getuigschrift voor de leerlingen van het kwalificatieonderwijs en het doorstromingsonderwijs op het einde van het secundair onderwijs bestaat uit : 1° drie leden uit de Algemene Inspectiedienst belast met het hoger secundair onderwijs aangesteld op voorstel van de administrateur-generaal van het Onderwijs, waarvan één het ondervoorzitterschap zal waarnemen : - Françoise GOFFIN die ook het ondervoorzitterschap zal waarnemen; - Dominique VILAIN; - Vincent GERARDY; 2° vier leden respectievelijk uit : - de dienst pedagogische raadgeving en ondersteuning van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Mevr.Françoise GOSSELIN; - de cel voor pedagogische raadgeving en ondersteuning van het officieel gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Evelyne GOTTO; - de cellen voor pedagogische raadgeving en ondersteuning van het vrij gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Christine VANDERHAEGHE en Mevr.

Caroline BELLE; 3° vier onderwijzers die een deel of het geheel van hun opdracht in het betrokken studiejaar waarnemen in : - het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Mevr. Laurence MOULART; - het officieel gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Despina SARIGIANNIS; - het vrij gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Anne VERHAEREN en Mevr.

Barbara SWAELENS.

Art. 3.De werkgroep belast met de opstelling van de gemeenschappelijke externe geschiedenisproef die bekrachtigd wordt door een getuigschrift voor de leerlingen van het doorstromingsonderwijs op het einde van het secundair onderwijs bestaat uit : 1° twee leden uit de Algemene Inspectiedienst belast met het hoger secundair onderwijs aangesteld op voorstel van de administrateur-generaal van het Onderwijs, waarvan één het ondervoorzitterschap zal waarnemen : - Stéphane ADAM die het ondervoorzitterschap zal waarnemen; - Christian CHARLIER; 2° vier leden respectievelijk uit : - de dienst pedagogische raadgeving en ondersteuning van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Mevr.Béatrice MASSINON; - de cel voor pedagogische raadgeving en ondersteuning van het officieel gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Cathy NYS; - de cellen voor pedagogische raadgeving en ondersteuning van het vrij gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Céline DEMOUSTIER en Mevr. Pascale LAMBRECHTS; 3° vier onderwijzers die een deel of het geheel van hun opdracht in het betrokken studiejaar waarnemen in : - het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, de heer Denis DE VLEESCHOUWER; - het officieel gesubsidieerd onderwijs, de heer Benoît FRANCK; - het vrij gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Marie-Claude CARLIER en Mevr. Catherine VERTRIEST.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een proef voor hoger secundair onderwijs op het einde van de derde graad voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015, wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^