Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische contin

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029109
pub.
20/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, inzonderheid op Titel III/I, artikel 36/4, § 1;

Gelet op de voorstellen van de administrateur-generaal van het Onderwijs en van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De werkgroepen belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 worden samengesteld.

Art. 2.De werkgroep belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe proef voor wiskunde bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm bestaat uit : 1° drie leden uit de Algemene inspectiedienst belast met het lager secundair onderwijs aangesteld op het voorstel van de administrateur-generaal van het Onderwijs, waaronder één voor het ondervoorzitterschap zorgt : - Francine FRAIPONT die eveneens het ondervoorzitterschap zal waarnemen; - Martine MACHTELINGS; - Colette GENOT; 2° vier leden respectievelijk uit : - de dienst pedagogische raadgeving en ondersteuning van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Mevr.Francine CORDIER; - de cel pedagogische raadgeving en ondersteuning van het officieel gesubsidieerd onderwijs, de heer René SCREVE; - de cellen pedagogische raadgeving en ondersteuning van het vrij gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Brigitte DE CONINCK en de heer Jean-Marc HOUYOUX ; 3° vier onderwijzers die een deel of het geheel van hun opdracht waarnemen binnen het betrokken studiejaar in : - het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Mevr. Catherine COCHEZ; - het officieel gesubsidieerd onderwijs, Mevr. Béatrice MASSET; - het vrij gesubsidieerd onderwijs, de heer Dimitri FOUCART en Mevr.

Florence LAMBERT.

Art. 3.De werkgroep belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe proef voor Frans bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm bestaat uit : 1° drie leden uit de Algemene inspectiedienst belast met het lager secundair onderwijs aangesteld op het voorstel van de administrateur-generaal van het Onderwijs, waaronder één voor het ondervoorzitterschap zorgt - Didier NYSSEN die eveneens het ondervoorzitterschap zal waarnemen; - Marie-Claire GERKENS; - Ariane LETURCQ ; 2° vier leden respectievelijk uit : - de dienst pedagogische raadgeving en ondersteuning van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap : Mevr.Isabella GOSGNACH; - de cel pedagogische raadgeving en ondersteuning van het officieel gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Sandra BOONE; - de cellen pedagogische raadgeving en ondersteuning van het vrij gesubsidieerd onderwijs : de heer Jean-Pierre DARIMONT en Mevr.

Sandrine DI TULLIO; 3° vier onderwijzers die een deel of het geheel van hun opdracht waarnemen binnen het betrokken studiejaar in : - het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap : Mevr. Fatima JALAB; - het officieel gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Danielle FERON; - het vrij gesubsidieerd onderwijs : Mevr. Cécile RACE en de heer Sébastien VAN VLASSELAER.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van een gemeenschappelijke externe proef bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015, wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Joëlle MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^