Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promoti

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029110
pub.
20/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 3 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, wordt gewijzigd als volgt: het woord "confessioneel" wordt vervangen door het woord "niet-confessioneel".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 3 december 2014.

Art. 3.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^