Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot invoering van overeenstemmingstabellen tussen de categorieën bedoeld in artikel 43 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden b

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029112
pub.
20/03/2015
prom.
11/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot invoering van overeenstemmingstabellen tussen de categorieën bedoeld in artikel 43 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden bedoeld in artikel 83, § 1, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 43 ;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 83 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1.

Art. 2.De overeenstemmingstabel tussen de categorieën bedoeld in artikel 43, tweede lid, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden bedoeld in artikel 83 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, wat de afdelingen betreft, waarvan het bekwaamheidsbewijs nog uitgereikt kan worden, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 van dit besluit.

Art. 3.De overeenstemmingstabel tussen de categorieën bedoeld in artikel 43, tweede lid, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie en de studiegebieden bedoeld in artikel 83 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, wat de afdelingen betreft, waarvan het bekwaamheidsbewijs niet meer uitgereikt kan worden, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 5.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 februari 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, Isabelle SIMONIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^