Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 februari 2015
gepubliceerd op 30 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029131
pub.
30/03/2015
prom.
27/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 januari 2002 tot vaststelling van het statuut van de leden van het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op de artikelen 92 en 93;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 11 februari 2010 en 7 april 2011;

Gelet op de raadpleging van de groeperingen van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra, in de zin van de wet van 19 december 1974 houdende regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de ambtenaren die van deze overheid afhangen en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van voormelde wet;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Raad van beroep ten einde zijn gekomen en dat dan ook blijkt dat nieuwe leden moeten benoemd worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra : - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

1ste PLAATSVERVANGENDE LEDEN

2e PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Alain DISEUR De heer Mario DETHIER;

De heer Philippe DE BOCK;

De heer Pierre PETRY;

Mevr. Dominique HICGUET;

De heer François VRANCKEN. De heer Jean-François OLIVIER;

De heer Serge MUSIQUE;

Mevr. Marie-Thérèse HORGE;

Mevr. Huguette ANDRE;

De heer Jean-Pierre JAUMOTTE;

De heer Paul SOUDAN. Mevr. Flore VANCAUWENBERGHE;

De heer Norbert LENTZ;

De heer Lucien DESTERCKE;

Mevr. Danielle CLAUSSE;

Mevr. Chantal HENRY;

De heer Patrick RASSART..


- als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de leden van het technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra vertegenwoordigt, in de zin van de wet van 19 december 1974 houdende regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de ambtenaren die van deze overheid afhangen en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 houdende uitvoering van voormelde wet :

WERKENDE LEDEN

1ste PLAATSVERVANGENDE LEDEN

2de PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Mevr. A.F. VANGANSBERGT;

Mevr. Marie-Gabrielle BOHET;

De heer Philippe UYTTEBROEK;

De heer Stéphane NEVEUX;

Mevr. Joëlle GIJSEN Mevr. Danielle CORNILLE. Mevr. Laurence MAHIEUX;

Mevr. Isabelle HENNEBO;

Mevr. Pascale CARDON;

Mevr. Laetitia FACCHI Mevr. Graziella D'ALIMONTE;

Mevr. Joëlle DAWANCE. De heer Roland LAHAYE;

De heer Henri STUDER;

Mevr. Marie-Charlotte DELVAUX;

Mevr. Isabelle RANDOUR;

Mevr. Murielle JOIRIS;

De heer Vincent PETIT.


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2008, 11 februari 2010 en 7 april 2011, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 27 februari 2015.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal, Mevr. L. SALOMONOWICZ.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^