Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het de

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029437
pub.
01/10/2015
prom.
09/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029437

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2015 en 7 september 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon lager onderwijs, dichtbij het onthaalcentrum van FEDASIL gelegen te chaussée de Mariemont, 92 - 7140 MORLANWELZ.

Art. 2.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van twee stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ter bestemming van inrichtingen voor lager onderwijs en in de stad Doornik voor de inrichtingen voor gewoon lager en secundair onderwijs.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 9 september 2015.

De Ministre-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^