Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 3 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers m

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029438
pub.
01/10/2015
prom.
09/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029438

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


9 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 3 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2015-2016


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 september 2015 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting 10 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent een afwijking toe voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2015 - 2016, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten voordele van de volgende schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs: - Institut technique Etienne Lenoir (FASE 2467) gelegen Chemin de Weyler, 2 te 6700 AARLEN ; - Athénée Royal de la Roche-en-Ardenne (FASE 2586) gelegen Rue des Evêts, 4 te 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE ; - Ecole Polytechnique de Verviers (FASE 2339) gelegen Rue aux Laines, 69 te 4800 VERVIERS.

Art. 2.De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Brussel, 9 september 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Joëlle MILQUET


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^