Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 07 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029446
pub.
07/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029446

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst gesubsidieerd in het gesubsidieerd officieel onderwijs, inzonderheid op de artikelen 50 en 54;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2007 betreffende de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2009, 11 februari 2010 en 28 november 2012;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve verenigingen van de inrichtende machten en van de verenigingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd binnen de Nationale arbeidsraad;

Gelet op de raadpleging van de representatieve organen van de katholieke, Israëlitische, protestantse evangelische, orthodoxe en islamitische erediensten;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Raad van beroep ten einde lopen en dat de bovenvermelde mandaten hernieuwd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de raad van beroep van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Nathalie MALISOUX;

De heer Pol SOUDAN;

De heer Jean-Louis HENQUEZ;

Mevr. Axelle BRUYNINCKX;

De heer Claude WACHTELAER;

De heer Marcel BUELENS. De heer Frédéric RUTH;

De heer Georges CHAVAGNE;

Mevr. Marie DI CARA LAVALLE;

Mevr. Isabelle BLOCRY;

De heer Alex MELIS De heer Eric THIRION. Mevr. Julia DUCHESNE;

De heer Philippe DEBIERE;

De heer Hervé PETRE;

De heer Dominique LUPERTO;

Mevr. Fanny CONSTANT;

De heer Jorge ROZADA.


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de katholieke eredienst vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer Michel DESMEDT;

De heer Daniel FREDERICK;

Mevr. Pascale OTTEN;

Mevr. Sylvie COLLINS;

De heer Yves LESSENS;

De heer Thierry SCLIPTEUX. De heer Michel LEMAIRE;

De heer Benoît HAUTENAUVE;

Mevr. Marie-France BELLEFLAMME;

De heer Philippe RUQUOY;

Mevr. Brigitte CANTINEAU;

Mevr. Sabine HOUTMAN. De heer Philippe LESO;

De heer Thierry BARREAU;

De heer Jean-Pierre MAHIAT. X X X.


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de Israëlitische eredienst vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer Julien KLENER;

De heer Robert GROSMAN;

De heer Willy KAHAN;

De heer Albert GUIGUI;

De heer Samuel BAMBERGER De heer Armand BENIZRI. X X X X X X

X X X X X X


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de protestantse evangelische eredienst vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer John MEAD;

Mevr. Marianne VANDENBROECK;

Mevr. Judith VAN VOOREN;

De heer Xavier RAVET;

De heer Patrick SAINT; X. X X X X X X

X X X X X X


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de orthodoxe eredienst vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Emma AVAGIAN;

Mevr. Pelagia MATENOPOULOU;

Mevr. Evanthia ALEXIADOU;

Mevr. Panagiota KERAMTZI;

Mevr. Andrée RANGHEL;

Mevr. Anca SZEKELY. X X X X X X

X X X X X X


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de islamitische eredienst vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1ste PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer Salah ECHALLAOUI;

De heer Mohamed Larbi ZORAI;

De heer Mostafa EL HASSANI;

De heer Muhittin KILIK;

De heer Hassan JARFI;

De heer Semsettin UGURLU. De heer Abdelkrim ZAYANE;

De heer Hassan AZOUAGH;

Mevr. Martino ROSALIA;

De heer Ahmed RECHCHAD;

De heer Hassan HOUDANE;

Mevr. Semray EROL. X X X X X X


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND LID

1st PLAATSVERVANGEND LID

2de PLAATSVERVANGEND LID

De heer Yves BRACONNIER;

Mevr. Rita DEHOLLANDER;

De heer Jean-Pierre PERIN;

De heer Vincent PAYEN;

De heer Jacques HEUSCHEN;

Mevr. Enza BARONE. Mevr. Michèle HONORE;

De heer Mathieu MASINIR;

Mevr. Joëlle SILIEN;

Mevr. Marie LAUSBERG;

Mevr. Anne JOORIS;

Mevr. Micheline PAUL. De heer Jean-Robert HUART;

Mevr. Paule ANNOYE;

Mevr. Joëlle GIJSEN;

Mevr. Marianne VANDENBROECK;

De heer Petro KUTNYJ;

Mevr. Ariane GILLET..


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : L. SALOMONOWICZ, Directeur-generaal.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^