Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 13 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwij

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029492
pub.
13/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029492

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 159;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenscha sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld met het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 en 8 april 2015;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 en 8 april 2015, wordt het tweede streepje vervangen door de volgende bepaling : - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties vertegenwoordigt van de leden van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging die in de Arbeidsraad vertegenwoordigd wordt :

Werkend lid

1ste plaatsvervangend lid

2de plaatsvervangend lid

Mevr. A.F. VANGANSBERGT;

De heer Yvan SCOYS;

De heer Jean-Marc DAMRY;

De heer Joan LISMONT;

De heer Marc MANSIS. De heer Pierre VAN RAEMDONCK;

Mevr. Valérie DUMONT;

De heer Michel PATRIS;

De heer Roland SPEECKAERT;

De heer Pierre DEHALU. De heer André LORGE;

Mevr. Katherine DUCHATEAU;

De heer Fabrice PINNA;

De heer Bernard DE COMMER;

De heer Jean-François GHYS.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, L. SALOMONOWICZ


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^