Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 september 2015
gepubliceerd op 16 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundai

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029506
pub.
16/10/2015
prom.
08/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029506

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid op de artikelen 89 en 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 1998, 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009, 14 oktober 2010 en 6 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013, wordt het eerste streepje vervangen als volgt : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs vertegenwoordigt :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

De heer Pol SOUDAN;

Mevr. Maria DI CARA LAVALLE;

De heer Marc VERDEBOUT;

Mevr. Bérangère DUROISIN;

De heer Jean-Louis HENQUEZ;

De heer Patrick DANAU;

De heer Benoît FRANCK;

Mevr. Julia DUCHESNE;

De heer Frédéric RUTH;

Mevr. Patricia PATERNOSTER;

De heer Hervé PETRE;

Mevr. Chantal HENRY;

De heer Eric THIRION;

De heer Maurisio PANI;

Mevr. Marie-France MARLIERE;

Mevr. Ginette GILLAIN-GAILLARD;

De heer Philippe MARTIN;

Mevr. Sabine MASSON;

De heer Marc VAN DEN BRIL;

De heer Claude SALMON;

Mevr. Frédérique BIESEMANS;

Mevr. Julie LECHAT;

Mevr. Dominique CLIQUART. Mevr. Nathalie MALISOUX.


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 8 september 2015.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : Mevr. L. SALOMONOWICZ, Directeur-generaal.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^