Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 mei 2016
gepubliceerd op 21 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie ingesteld door het decreet van 24 maart 2006 betreffende het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029275
pub.
21/06/2016
prom.
11/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029275

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


11 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie ingesteld door het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201558 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs sluiten betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201558 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs sluiten betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het proces-verbaal van de Overlegraad van 10 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 25 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, bevoegd voor het kunstonderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het hierbij gevoegde huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie, ingesteld door het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201558 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs sluiten betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het secundair onderwijs ingericht door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 04/10/2007 numac 2007029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/10/2007 numac 2007029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop geri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2007-2008, aan de inrichtende macht van de vrije school van het gesubsidieerd niet-confessioneel secundair onderwijs, » Le Verseau », bij toepassing v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de NamurHENAM » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 09/01/2008 numac 2007029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen sluiten tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie ingesteld door het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006201558 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs sluiten betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 11 mei 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, Alda GREOLI De Minister van Onderwijs, Marie-Martine SCHYNS


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^