Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 mei 2016
gepubliceerd op 17 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoe

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029277
pub.
17/06/2016
prom.
11/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029277

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


11 MEI 2016. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op artikel 60ter, § 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 6°, wordt "zes" vervangen door "vijf" en punt "e) Laurent de Briey (UNamur)" afgeschaft.

Art. 2.Artikel 2 wordt vervangen door hetgeen volgt: "

Art. 2.Het voorzitterschap van de werkgroep bedoeld bij artikel 1 wordt door Mevrouw Catherine SOUDON waargenomen.".

Art. 3.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 11 mei 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Marie-Martine SCHYNS


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^