Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2016
gepubliceerd op 01 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029299
pub.
01/07/2016
prom.
25/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029299

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 75, § 2, laatste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori sluiten tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, oriëntatie econometrie, met de grondige finaliteit;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de inform sluiten waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de informatica 60 en 120 studiepunten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt sluiten waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2015 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt;

Gelet op het voorstel van de Raad van Bestuur van de « Académie de recherche et d'enseignement supérieur » (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs) van 3 mei 2016;

Gelet op het belang en de internationale opening van masterstudies, zowel voor het opnemen van studenten uit andere onderwijssystemen als voor de opleiding gegeven aan onze toekomstige gediplomeerden;

Gelet op de inzet voor onze instellingen om het vermogen te hebben om onderwijs te organiseren voor een kosmopolitisch publiek binnen internationale netwerken;

Overwegende dat de Regering tot plicht heeft een gunstig antwoord te geven aan de herhaalde en verantwoorde aanvragen van de verantwoordelijken van onze universiteiten om tot de uitmuntendheid van onze studies bij te dragen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De instellingen voor hoger onderwijs die ertoe gemachtigd zijn om studies in de Franse Gemeenschap te organiseren krachtens bijlage II bij het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, mogen de programma's die leiden tot de volgende academische mastergraden, in de Engelse taal organiseren en evalueren : 1° Master en ingénieur civil en aérospatiale (120 studiepunten) voor ULg;2° Master en ingénieur civil architecte (120 studiepunten) voor UCL, ULB, ULg en UMons;3° Master en ingénieur civil biomédical (120 studiepunten) voor UCL, ULB, en ULg;4° Master en ingénieur civil chimie en sciences des matériaux (120 studiepunten) voor UCL, ULB, ULg en UMons;5° Master en ingénieur civil des constructions (120 studiepunten) voor UCL, ULB, en ULg;6° Master en ingénieur civil électricien (120 studiepunten) voor UCL, ULB, ULg en UMons;7° Master en ingénieur civil électromécanicien (120 studiepunten) voor UCL, ULB, en ULg;8° Master en ingénieur civil en informatique (120 studiepunten) voor alle universitaire instellingen die deze cursus organiseren (krachtens het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de inform sluiten);9° Master en ingénieur civil en informatique et gestion (120 studiepunten) voor UMons;10° Master en ingénieur civil en mathématiques appliquées (120 studiepunten) voor UCL;11° Master en ingénieur civil mécanicien (120 studiepunten) voor UCL, ULg en UMons;12° Master en ingénieur civil des mines et géologue (120 studiepunten) voor ULg en UMons;13° Master en ingénieur civil physicien (120 studiepunten) voor UCL, ULB, en ULg;14° Master en ingénieur de gestion (120 studiepunten) voor UCL, ULB en ULg;15° Master en sciences biomédicales (60 en 120 studiepunten) voor UNamur;16° Master en sciences économiques (60 en 120 studiepunten) voor ULB en ULg, en studierichting econometrie, met de grondige finaliteit voor UCL (krachtens het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori sluiten);17° Master en sciences de gestion (60 studiepunten) voor UCL en ULg en (120 studiepunten) voor UCL, ULB en ULg;18° Master en sciences informatiques (60 en 120 studiepunten) voor alle universitaire instellingen die deze cursus organiseren (krachtens het voornoemde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de inform sluiten);19° Master en sciences politiques (60 studiepunten) voor ULB;20° Master en gestion d'entreprise (120 studiepunten) voor ICHEC, Ferrer, UCL en ULB.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori sluiten tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, oriëntatie econometrie, met de grondige finaliteit, wordt opgeheven.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de inform sluiten waarbij een afwijking wordt toegekend aan de universitaire instellingen wat betreft het gebruik van de onderwijs- en evaluatietaal voor de master burgerlijk ingenieur informatica en de masters in de informatica 60 en 120 studiepunten, wordt opgeheven.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt sluiten waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt, wordt opgeheven.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2015 waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uiwerking met ingang van het academiejaar 2014 - 2015, met uizondering van artikel 1, 20°, dat uitwerking heeft met ingang van het academiejaar 2015 - 2016 en van artikel 1, 14° en 17°, dat in werking treedt voor UCL met ingang van het academiejaar 2016 - 2017.

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2016.

De Minister -President, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^