Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 oktober 2016
gepubliceerd op 16 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 1111 bijkomende lestijden aan 34 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toep

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029603
pub.
16/01/2017
prom.
26/10/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029603

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


26 OKTOBER 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 1111 bijkomende lestijden aan 34 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2016-2017


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 12 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 oktober 2016 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 oktober 2016 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent 1111 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2016-2017, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten voordele van de volgende 34 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs : In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1. FASE 124 - AR Rive Gauche, Marie-Christinestraat, 83 te 1020 BRUSSEL - 21 lestijden 2.FASE 365 - AR Victor Horta, Rue de la Retoricastraat, 16 te 1060 BRUSSEL - 15 lestijden 3. FASE 33 - AR Leonardo Da Vinci, Chomé-Wynsstraat, 5 te 1070 BRUSSEL - 33 lestijden 4.FASE 4809 - AR d'Ixelles, Kruisstraat, 40 te 1050 BRUSSEL - 6 lestijden 5. FASE 428 - Institut Cardinal Mercier, Portaelsstraat, 81 te 1030 BRUSSEL - 14 lestijden 6.FASE 367 - Institut Saint-Jean Baptiste de la Salle, Morisstraat, 19 te 1050 BRUSSEL - 8 lestijden 7. FASE 366 - Institut des Filles de Marie, Théodore Verhaegenstraat, 8 te 1060 BRUSSEL - 8 lestijden 8.FASE 40- Institut de la Providence, Habermanstraat, 27 te 1070 BRUSSEL - 5 lestijden 9. FASE 352 - Campus Saint-Jean, Birminghamstraat, 41 te 1080 BRUSSEL - 6 lestijden 10.FASE 388 - Centre scolaire des Dames de Marie, Haachtsesteenweg, 68 te 1210 BRUSSEL - 5 lestijden 11. FASE 145 - Institut Bischoffheim, Blekerijstraat, 52 te 1000 BRUSSEL - 40 lestijden 12.FASE 210 - Centre d'enseignement Ernest Richard, Sint-Pietersplein, 73 te 1040 BRUSSEL - 5 lestijden 13. FASE 35 - Institut communal Marius Renard, Georges Moreaustraat, 107 te 1070 BRUSSEL - 8 lestijden 14.FASE 390 - Lycée Guy Cudell, de Liedekerkestraat, 66 te 1210 BRUSSEL - 31 lestijden In het Waals Gewest ; 1. FASE 667 - AR de Rixensart, Rue Albert Croy, 4 te 1330 RIXENSART- 42 lestijden 2.FASE 3007 - ITCF Henri Maus, Place de l'Ecole des Cadets, 4 te 5000 NAMEN - 22 lestijden 3. FASE 3117 - AR de Florennes, Rue des Ecoles, 21 te 5620 FLORENNES - 8 lestijden 4.FASE 2544 - AR Vielsalm-Manhay, Rue des Grands Champs, 18A te 6690 VIELSALM - 19 lestijden 5. FASE 2467 - ITCF Etienne Lenoir, Chemin de Weyler, 2 te 6700 AARLEN - 45 lestijden 6.FASE 2586 - AR Roche en Ardenne, Rue des Evêts, 4 te 6980 La Roche-en-Ardenne - 13 lestijden 7. FASE 1696 - AR Jules Bara, Rue Duquesnoy, 24 te 7500 DOORNIK - 19 lestijden 8.FASE 2284 - AR Spa, Rue des Capucins, 8 te 4900 SPA - 21 lestijden 9. FASE 2593 - AR de Marche, Rue du Nofliot, 1 te 6941 BOMAL - 24 lestijden 10.FASE 2356 - Institut Sainte-Claire, Rue Sècheval te 4800 VERVIERS - 125 lestijden 11. FASE 95345 - Ecole secondaire libre, Rue Saint-Gilles, 41 te 6870 SAINT-HUBERT - 7 lestijden 12.FASE 2371 - Institut Saint-Joseph, Avenue de la Salm, 17 te 4980 TROIS-PONTS - 78 lestijden 13. FASE 2974 - Centre Asty-Moulin, Rue de la Pépinière, 101 te 5002 NAMEN - 83 périodes 14.FASE 946 - Lycée Mixte François de Sales, Rue des Vallées, 18 te 6000 CHARLEROI - 74 lestijden 15. FASE 2596 - Institut Saint-Roch, Rue Américaine, 28 te 6900 MARCHE - 56 lestijden 16.FASE 3104 - Institut Sainte-Marie, Rue Noiret, 6 te 5660 PESCHE - 42 lestijden 17. 2587 Institut du Sacré-Coeur, Vieille Route de Beausaint, 22 te 6980 La Roche-en-Ardenne - 100 lestijden 18.FASE 622 - CEPES de Jodoigne, Chaussée de Tirlemont, 85 te 1370 GELDENAKEN - 31 lestijden 19. FASE 2040 - Ecole de Beauvoir, Rue de l'Espérance, 62 te 4000 LUIK - 56 lestijden 20.FASE 2339 - Ecole polytechnique de Verviers, Rue aux Laines, 69 te 4800 VERVIERS - 41 lestijden

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Brussel, 26 oktober 2016.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Onderwijs, Marie-Martine SCHYNS


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^