Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 18 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017031842
pub.
18/12/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031842

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 OKTOBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « ONE », artikel 22;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 betreffende de samenstelling van de Raad van Advies opgericht bij artikel 22 van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gewijzigd bij de besluiten van 8 september 2003, 9 maart 2004, 25 augustus 2005, 14 november 2008, 14 januari 2010 en 15 april 2014 ;

Overwegende dat sommige aftredende leden vervangen moeten worden ;

Gelet op de ontvangen kandidaturen ;

Op de voordracht van de Minister van Kind ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gewijzigd bij de besluiten van 8 september 2003, 9 maart 2004, 25 augustus 2005, 14 november 2008, 14 januari 2010 en 15 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) onder punt 1°, a) worden de woorden « Dimitri COUTIEZ » vervangen door de woorden « Raphaël EMMANUELIDIS » en worden de woorden « Roméo Evangelos MATSAS » vervangen door de woorden « Marie-Noëlle COLLART » ;b) onder punt 1°, c) worden de woorden « Denise NIHON » vervangen door de woorden « Patricia VERMOOTE » en worden de woorden « Françoise REMY » vervangen door de woorden « Christel DEVIGNE » ;c) onder punt 2°, b) worden de woorden « Laura BETRAME » vervangen door de woorden « Lila JORIS » ;d) onder punt 4° worden de woorden « Brigitte TAETER » vervangen door de woorden « Françoise PICHOT », worden de woorden « Fernand SCHMETZ » vervangen door de woorden « Annick MARCHAND » en worden de woorden « Geneviève MOUMAL » vervangen door de woorden « Stefania PERRINI » ;e) onder punt 5° worden de woorden « Khadija AGDAY » vervangen door de woorden « Laurence PAULET » ;f) onder punt 6°, a) worden de woorden « Anne-Marie DIEU » vervangen door de woorden « Dominique ROSSION » ;g) onder punt 8° worden de woorden « Josseline GHION » vervangen door de woorden « François DEMAIFFE », worden de woorden « Renée RUDELOPT » vervangen door de woorden « Sabine LEJEUNE », worden de woorden « Bernard BONBLED » vervangen door de woorden « Sylvie LEFEBVRE » en worden de woorden « Brigitte PODEVYN » vervangen door de woorden « Joëlle BERLANGER ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^