Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 januari 2018
gepubliceerd op 07 maart 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018011024
pub.
07/03/2018
prom.
24/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011024

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


24 JANUARI 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op de omzendbrief nr. 6449 van 23 november 2017 betreffende het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs - oproep tot kandidaten voor de opening van nieuwe DASPA voor het schooljaar 2017-2018;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2017 en 17 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 januari 2018;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het Waalse Gewest wordt de organisatie van twee bijkomende stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers toegelaten voor het schooljaar 2017-2018 in de volgende schoolinrichtingen : - Institut communal technique (FASE 2509), gelegen rue des Remparts, 57 te 6600 BASTENAKEN; - Institut Saint-Laurent (FASE 2020) gelegen rue Saint-Laurent 29, te 4000 LUIK.

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Brussel, 24 januari 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^