Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 november 2018
gepubliceerd op 20 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 304 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepass

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018015373
pub.
20/12/2018
prom.
21/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015373

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


21 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 304 bijkomende lestijden aan 11 schoolinrichtingen van het gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12 § 2 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2018-2019


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten ter uitvoering van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 november 2018;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent voor het schooljaar 2018 -2019 304 bijkomende lestijden toe voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, ten gunste van de volgende inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs: 1. Lycée Mixte François de Sales (FASE 946), rue des Vallées, 18, te 6060 Gilly - 7 lestijden; 2. A.R Norbert Collard (FASE 2792), rue de Dinant, 23, te 5570 Beauraing - 48 lestijden; 3. A.R. de Florennes (FASE 3117), rue des Ecoles, 21, te 5620 Florennes - 19 lestijden; 4. A.R. Ixelles (FASE 4809) gelegen rue de la Croix, 40, te 1050 Ixelles - 29 lestijden; 5. Ecole libre secondaire (FASE 95345), gelegen rue Saint-Gilles, 41 te 6870 Saint-Hubert - 16 lestijden; 6. A.R Victor Horta (FASE 365), rue de la Rhétorique, 8, te 1060 Bruxelles - 15 lestijden; 7. Institut Redouté-Pfeiffer (FASE 38), Av.Marius Renard, 1, te 1070 Bruxelles - 54 lestijden; 8. Lycée Guy Cudell (FASE 390), rue de Liedekerke, 66, te 1210 Bruxelles - 9 lestijden;9. Institut Saint-Laurent (FASE 2020), rue Saint-Laurent, 29, te 4000 LIEGE - 64 lestijden;10. Centre d'enseignement secondaire Ernest Richard (FASE 210), Place Saint-Pierre, 5, te 1040 Bruxelles - 19 lestijden;11. Institut des Filles de Marie, rue Théodore Verhaegen, 8, te 1060 Bruxelles - 24 lestijden.

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2018.

Brussel, 21 november 2018.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^