Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 19 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030037
pub.
19/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030037

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en e sluiten tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en een leven lang leren;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2017 tussen de Regering van de Federatie Wallonië -Brussel en de Waalse Regering betreffende de toekenning van de erkenningen en de subsidies aan de collectieve voorzieningen voor het hoger onderwijs;

Op de voordracht van de Minister-president, de Minister van Hoger Onderwijs en van de Minister van het Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en een leven lang leren, zijn de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de Raden van bestuur van de collectieve voorzieningen voor het hoger onderwijs : Voor de Université ouverte : 1° de heer Bastien Scorneau;2° de heer Jean-Christophe Leloup;3° Mevrouw Frédérique Nisol; Voor e-Campus : 1° de heer Dominique Cardinael;2° de heer Jean-Christophe Leloup;3° de heer Hans Isaac; Voor Form@nam : 1° de heer Quentin David;2° de heer André Lemaître;3° de heer Xavier Hubinon; Voor Job@skills : 1° de heer Quentin David;2° de heer André Lemaître;3° de heer Cheick-Bah Berte.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 oktober 2017.

Brussel, 22 november 2017.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^