Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 208 bijkomende lestijden aan 12 inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van a

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030085
pub.
24/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030085

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 208 bijkomende lestijden aan 12 inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12, § 2, van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018


De Regering van de Franse Gemeenschap,g Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 september 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 november 2017;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent, voor het schooljaar 2017-2018, 208 bijkomende lestijden voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, verdeeld over de volgende 12 inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs : 1. Athénée Royal de Rixensart - (FASE 667) gelegen Rue Albert Croy, 4 te 1330 Rixsensart - 13 lestijden ; 2. I.T.C.F. Etienne Lenoir (FASE 2467) gelegen Chemin de Weyler, 2 te 6700 Aarlen - 10 lestijden ; 3. A.R. Jules Bara (FASE 1696) gelegen Rue Duquesnoy, 24 te 7400 Doornik - 46 lestijden 4. Ecole libre secondaire (FASE 95345), gelegen Rue Saint-Gilles, 41 te 6870 Saint-Hubert - 7 lestijden ;5. Institut St Joseph Sacré-Coeur (FASE 2587) gelegen Vieille Route de Beausaint, 22 te 6980 La Roche-en-Ardenne - 2 lestijden ;6. Centre Léonard Defrance (FASE 2040) gelegen Rue de l'Espérance, 62 te 4000 Luik - 19 lestijden ;7. Institut communal Marius Renard (FASE 35) gelegen Georges Moreaustraat, 107 te 1070 Anderlecht - 4 lestijden ; 8. A.R. Ixelles (FASE 4809) gelegen Kruisstraat, 40 te 1050 Elsene - 4 lestijden ; 9. A.R. Léonardo Da Vinci (FASE 33) gelegen Chomé-Wynsstraat, 5 te 1070 Anderlecht - 24 lestijden ; 10. A.R. Serge Creuz (FASE 347) gelegen Sippelberglaan, 2 te 1080 Molenbeek - 65 lestijden ; 11. Institut Technique Cardinal Mercier (FASE 428) gelegen Portaelsstraat, 81 te 1030 Schaarbeek - 4 lestijden ;12. Institut Saint Jean Baptiste de la Salle (FASE 367) gelegen Morrisstraat, 19 te 1050 Elsene - 10 lestijden.

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017.

Brussel, 22 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^