Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechtzettend besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 62 bijkomende lestijden aan 10 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassin

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030086
pub.
24/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030086

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Rechtzettend besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 62 bijkomende lestijden aan 10 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 12, § 2, van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2017 en 17 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 november 2017;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent, voor het schooljaar 2017-2018, 62 bijkomende lestijden voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, verdeeld over de volgende 10 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs : 1. AR de Florennes- Section fondamentale - (FASE 5121) gelegen Rue des Ecoles, 21 te 5620 Florennes - 17 lestijden ;2. Ecole primaire des Six-jetons (FASE 107) gelegen Zespenningenstraat, 6 te 1000 Brussel - 3 lestijden ;3. Ecole communale du Canal (FASE 93) gelegen Vaartstraat, 57 te 1000 Brussel - 6 lestijden ;4. Institut Imelda (FASE 340) gelegen Ninoofsesteenweg, 132 te 1080 Brussel - 3 lestijden ;5. Institut La Sagesse-Philomène (FASE 386) gelegen Warmoesstraat, 74 te 1210 Brussel - 2 lestijden ;6. Ecole primaire du Blocry (FASE 744) gelegen Rue de l'Invasion, 119A te 1340 Ottignies- Louvain-la-Neuve - 3 lestijden ;7. Ecole communale de Fraipont (FASE 2219) gelegen Rue Haute, 444 te 4870 Fraipont- 7 lestijden ;8. Ecole communale Henri Lonay (FASE 1821) gelegen Avenue Henri Lonay, 208C te 4430 Ans - 5 lestijden ;9. Ecole communale de Beauraing (FASE 95352) gelegen Rue de Wellin, 61 te 5574 Pondrôme - 12 lestijden ;10. Ecole communale de Jodoigne (FASE 614) gelegen Chaussée de Tirlemont, 81 te 1370 Geldenaken - 4 lestijden.

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017.

Brussel, 22 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^