Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 19 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basisonderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030087
pub.
19/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030087

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basisonderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking ;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2017 en 17 november 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 november 2017 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het basisonderwijs wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs van de Stad Seraing.

Art. 2.Er wordt een oproep tot kandidaten gedaan voor de opening van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het Waalse Gewest, ter bestemming van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs, dichtbij het onthaalcentrum « Chantecler », Rue Chantecler, 27 te 5670 OIGNIES-EN-THIERACHE (VIROINVAL).

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2017.

Brussel, 22 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^