Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 19 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan drie schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs voor de verdere organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030088
pub.
19/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030088

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan drie schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs voor de verdere organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van artikel 6, derde lid van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, voor het schooljaar 2017-2018


DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, artikel 6, derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidie sluiten tot toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het voorstel van de Algemene Directie Leerplichtonderwijs;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2017 en 17 november 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 november 2017 ;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kent een afwijking toe voor de verdere organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers, voor het schooljaar 2017 - 2018, met toepassing van het decreet van 18 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs sluiten, ten voordele van de volgende schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs: Ecole communale fondamentale n° 1 de Jodoigne (FASE 614) gelegen Chaussée de Tirlemont, 81 te 1370 JODOIGNE ;

Ecole fondamentale communale (FASE 5014) gelegen Rue de l'Ecole 2, 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS ;

Ecole fondamentale communale de Gouvy (FASE 2548) gelegen Bovigny, 105, 6671 Bovigny.

Art. 2.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Brussel, 22 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^