Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2017
gepubliceerd op 22 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018030116
pub.
22/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030116

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst, inzonderheid op de artikelen 92 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs; zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 12 maart 2008, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 20 oktober 2010, 24 mei 2012, 26 juni 2012, 19 december 2014 en 12 september 2016;

Overwegende dat de ontslagnemende voorzitters vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister-president, de Minister van Onderwijs en de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden "Mevr. Caroline BEGUIN, adjunct-directeur-generaal, wordt tot Voorzitster aangewezen" vervangen door de woorden « de heer Jan MICHIELS, wnd adjunct-directeur-generaal, wordt tot Voorzitter aangewezen".

Art. 2.In artikel 7 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2006 pub. 31/01/2007 numac 2007029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs sluiten betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden "de heer Christian NOIRET, adjunct-directeur-generaal, wordt tot Plaatsvervangend Voorzitter aangewezen" vervangen door de woorden « Mevr. Lisa SALOMONOWICZ, directeur-generaal, wordt tot Plaatsvervangend Voorzitster aangewezen".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 4.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 november 2017.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^