Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 06 november 2018
gepubliceerd op 22 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006 tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018032216
pub.
22/11/2018
prom.
06/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032216

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


6 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007200391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind sluiten tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen sluiten tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, de artikelen 35, § 2, en 35/1, ingevoegd bij het decreet van 26 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007200391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind sluiten tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen sluiten tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », gegeven op 31 augustus 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 juli 2018;

Gelet op de "gendertest" van 13 juli 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 64.261/4, gegeven op 8 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Kind;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007200391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind sluiten tot vaststelling van de verwijzingsschalen voor de toekenning van subsidies aan opvangvoorzieningen voor het jonge kind, gewijzigd bij het besluit van 30 januari 2014, wordt een bijlage ingevoegd, luidend als volgt: « Annexe 5.

Barème de référence applicables au secteur des milieux d'accueil subventionnés de la petite enfance à partir du 1er juillet 2018 Indice-pivot : 103,04 (base 2013 = 100) Pourcentage de liquidation : 167,34% Coefficient de liquidation : 1,6734

Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e) Assistant(e) social(e) et assimilé(e)

Puériculteur(trice) (ou assimilé(e))

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

0

17 305,48

0

14 356,35

1

17 729,56

1

15 266,92

2

17 879,54

2

15 405,66

3

18 718,50

3

15 544,36

4

18 718,50

4

15 683,08

5

19 276,27

5

15 821,82

6

19 276,27

6

15 960,55

7

21 209,62

7

16 099,27

8

21 209,62

8

16 238,02

9

21 775,68

9

16 376,74

10

22 109,10

10

16 921,09

11

22 648,82

11

17 087,45

12

22 648,82

12

17 253,88

13

23 188,50

13

17 420,25

14

23 188,50

14

17 586,69

15

23 817,42

15

17 753,10

16

25 587,24

16

17 919,48

17

26 126,92

17

18 085,91

18

26 135,15

18

18 252,29

19

26 691,81

19

18 418,73

20

26 991,81

20

18 585,11

21

27 248,48

21

18 751,52

22

27 248,48

22

18 917,92

23

27 805,13

23

19 084,33

24

27 805,13

24

19 243,90

25

28 361,78

25

19 423,41

26

28 361,79

26

19 593,14

27

28 918,45

27

19 762,83

28

28 918,45

28

19 932,58

29

29 228,29

29

20 102,28

30

20 102,28

31

20 429,15


Infirmier(ère) breveté(e)

Instituteur(trice) maternelle

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/2012)

0

15 097,22

0

15 448,40

1

16 243,89

1

15 824,38

2

16 243,89

2

16 200,36

3

16 508,53

3

16 576,34

4

16 508,53

4

16 576,34

5

16 861,35

5

17 355,69

6

16 861,35

6

17 355,69

7

19 140,73

7

18 135,05

8

19 140,73

8

18 135,05

9

19 680,44

9

18 917,65

10

20 040,20

10

18 917,65

11

20 579,90

11

19 712,44

12

20 579,90

12

19 712,44

13

21 119,61

13

20 507,24

14

21 119,61

14

20 507,24

15

21 659,30

15

21 302,04

16

21 659,30

16

21 302,04

17

22 198,99

17

22 096,83

18

22 198,99

18

22 096,83

19

22 738,70

19

22 891,63

20

22 738,70

20

22 891,63

21

23 278,39

21

23 686,42

22

23 278,39

22

23 686,42

23

23 818,10

23

24 481,22

24

23 818,10

24

24 481,22

25

24 357,79

25

25 276,02

26

24 357,79

26

25 276,02

27

24 897,48

27

26 070,81

28

24 897,48


29

24 897,48


30

24 897,48


31

25 068,15


».

Art. 2.In artikel 31, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen sluiten tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° bij punt 1, worden de woorden "in bijlage 1" vervangen door de woorden "in de bijlagen 1 en 2";2° bij punt 2, worden de woorden "in bijlage 1" vervangen door de woorden "in de bijlagen 1 en 2".

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt, het opschrift van bijlage 1 vervangen door hetgeen volgt: "Barèmes de référence pour le calcul des subventions de l'accueil des enfants malades jusqu'au 30 juin 2018.".

Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage 2 ingevoegd, luidend als volgt: « Annexe 2. Barèmes de référence pour le calcul des subventions dans le secteur de l'accueil d'enfants malades à partir du 1er juillet 2018.

Indice-pivot : 103,04 (base 2013 = 100) Pourcentage de liquidation : 167,34% Coefficient de liquidation : 1,6734

Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e) Assistant(e) social(e) et assimilé(e)*

Puériculteur(trice) (ou assimilé(e))

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

0

17 305,48

0

14 356,35

1

17 729,56

1

15 266,92

2

17 879,54

2

15 405,66

3

18 718,50

3

15 544,36

4

18 718,50

4

15 683,08

5

19 276,27

5

15 821,82

6

19 276,27

6

15 960,55

7

21 209,62

7

16 099,27

8

21 209,62

8

16 238,02

9

21 775,68

9

16 376,74

10

22 109,10

10

16 921,09

11

22 648,82

11

17 087,45

12

22 648,82

12

17 253,88

13

23 188,50

13

17 420,25

14

23 188,50

14

17 586,69

15

23 817,42

15

17 753,10

16

25 587,24

16

17 919,48

17

26 126,92

17

18 085,91

18

26 135,15

18

18 252,29

19

26 691,81

19

18 418,73

20

26 991,81

20

18 585,11

21

27 248,48

21

18 751,52

22

27 248,48

22

18 917,92

23

27 805,13

23

19 084,33

24

27 805,13

24

19 243,90

25

28 361,78

25

19 423,41

26

28 361,79

26

19 593,14

27

28 918,45

27

19 762,83

28

28 918,45

28

19 932,58

29

29 228,29

29

20 102,28

30

20 102,28

31

20 429,15


*Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des coordinateurs. ».

Art. 5.§ 1. In artikel 26/4, § 1, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° bij punt 1°, worden de woorden "in bijlage 6" vervangen door de woorden "in de bijlagen 6 en 7";2° bij punt 2°, worden de woorden "in bijlage 6" vervangen door de woorden "in de bijlagen 6 en 7". § 2. In artikel 26/4, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/12/2003 pub. 05/03/2004 numac 2004200131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 3 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2003 pub. 19/08/2003 numac 2003029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang sluiten betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd en betreffende de ondersteuning van de buitenschoolse opvang, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden sluiten, worden de woorden "in bijlage 6" vervangen door de woorden "in de bijlagen 6 en 7".

Art. 6.§ 1. In artikel 26/11, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden sluiten, worden de woorden "in bijlage 6" vervangen door de woorden "in de bijlagen 6 en 7". § 2. In artikel 26/11, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden sluiten, worden de woorden "in bijlage 6" vervangen door de woorden "in de bijlagen 6 en 7".

Art. 7.In hetzelfde besluit, wordt, het opschrift van bijlage 6 vervangen door hetgeen volgt: "Barèmes de référence pour le calcul des subventions des opérateurs de l'accueil de type 2 et l'accueil flexible jusqu'au 30 juin 2018.".

Art. 8.In hetzelfde besluit, wordt een bijlage 7 ingevoegd, luidend als volgt: « Annexe 7. Barèmes de référence pour le calcul des subventions des opérateurs de l'accueil de type 2 et l'accueil flexible à partir du 1er juillet 2018.

Indice-pivot : 103,04 (base 2013 = 100) Pourcentage de liquidation : 167,34% Coefficient de liquidation : 1,6734

Infirmier(ère) social(e) ou gradué(e) Assistant(e) social(e) et assimilé(e)*

Puériculteur(trice) (ou assimilé(e))

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

Ancienneté de service

Base annuelle à 100% (au 01/01/1990)

0

17 305,48

0

14 356,35

1

17 729,56

1

15 266,92

2

17 879,54

2

15 405,66

3

18 718,50

3

15 544,36

4

18 718,50

4

15 683,08

5

19 276,27

5

15 821,82

6

19 276,27

6

15 960,55

7

21 209,62

7

16 099,27

8

21 209,62

8

16 238,02

9

21 775,68

9

16 376,74

10

22 109,10

10

16 921,09

11

22 648,82

11

17 087,45

12

22 648,82

12

17 253,88

13

23 188,50

13

17 420,25

14

23 188,50

14

17 586,69

15

23 817,42

15

17 753,10

16

25 587,24

16

17 919,48

17

26 126,92

17

18 085,91

18

26 135,15

18

18 252,29

19

26 691,81

19

18 418,73

20

26 991,81

20

18 585,11

21

27 248,48

21

18 751,52

22

27 248,48

22

18 917,92

23

27 805,13

23

19 084,33

24

27 805,13

24

19 243,90

25

28 361,78

25

19 423,41

26

28 361,79

26

19 593,14

27

28 918,45

27

19 762,83

28

28 918,45

28

19 932,58

29

29 228,29

29

20 102,28

30

20 102,28

31

20 429,15


* Ce barème est utilisé pour le calcul des forfaits individualisés des responsables de projet. ».

Art. 9.In artikel 165ter, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen sluiten houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, vervangen bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de regelgeving van de thuisopvangdiensten voor zieke kinderen sluiten en laatst gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden sluiten, worden de woorden "30 juni 2018" vervangen door de woorden "31 december 2018".

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Art. 11.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 november 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^