Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 oktober 2020
gepubliceerd op 14 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de volgende beroepen van "Onderhoudstuinier", "Magazijnier", "Arbeider brood- en banketbakker", "Monteur sa

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020031462
pub.
14/10/2020
prom.
01/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031462

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 OKTOBER 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de volgende beroepen van "Onderhoudstuinier", "Magazijnier", "Arbeider brood- en banketbakker", "Monteur sanitaire verwarming", "Industriële schilder", "Waterfitter", "Uitbeender/Uitsnijder" en "Koelmonteur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de competenties


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 mei 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de erkenning van competenties gesloten op 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de competenties;

Overwegende de goedkeuring van het Directiecomité van het Consortium voor de validering van de competenties respectievelijk van 3 oktober 2018, 8 mei 2019, 26 juni 2019, 19 december 2019, 5 februari 2020 en 25 maart 2020;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De referentiesystemen voor de erkenning van de competenties op het gebied van de beroepen van "Onderhoudstuinier", "Magazijnier", "Arbeider brood- en banketbakker", "Monteur sanitaire verwarming", "Industriële schilder", "Waterfitter", "Uitbeender/Uitsnijder" en "Koelmonteur" worden goedgekeurd als volgt:

Beroep

Titels

Code

Onderhoudstuinier SFMQ

UC: voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, het gras onderhouden, aangelegde gebieden planten, de vegetatie controleren en geïntegreerde bestrijding toepassen.

JARDIENT

Magazijnier SFMQ

UC1: Bestellingen ontvangen, opslaan, voorbereiden en verzenden

MAGA-1

Arbeider brood- en banketbakker SFMQ

UC1: bakkerijproducten maken

BOULPAT-1

UC2: gebakken maken

BOULPAT-2

Monteur sanitaire verwarming SFMQ

UC1: de montage uitvoeren van een installatie van stijve elementen die door middel van vergrendeling zijn geassembleerd

MONTCHAUFSANI-1

UC2: het vormen en plaatsen uitvoeren van metalen, synthetische en stalen buizen met schroefdraad

MONTCHAUFSANI-2

UC3: de plaatsing en aansluiting van verwarmingsapparatuur uitvoeren

MONTCHAUFSANI-3

UC4: de vormgeving en plaatsing van afvalwaterafvoerleidingen, plaatsing en aansluiting van sanitaire voorzieningen uitvoeren

MONTCHAUFSANI-4

Industriële schilder SFMQ

UC1: de handmatige behandeling van een oppervlak uitvoeren

PEINT INDU-1

UC2: de behandeling van een oppervlak uitvoeren door middel van hoge druk sproeien

PEINT INDU-2

UC3: een oppervlak voorbereiden door schuurmiddelen te spuiten

PEINT INDU-3

UC4: de behandeling van een oppervlak uitvoeren door metallisatie

PEINT INDU-4

UC5: de behandeling van een oppervlak uitvoeren door middel van pneumatisch spuiten

PEINT INDU-5

UC6: de behandeling van een oppervlak uitvoeren door middel van thermolakken

PEINT INDU-6

Waterfitter

UC1: Pijpen monteren en leggen in een greppel

FONTAIN1

UC2: een verbinding monteren en installeren bij de eindklant

FONTAIN2

Uitbeender/Uitsnijder SFMQ

UC1: Vee of paarden uitsnijden en uitbenen

DECDES-1

UC2: Varkens uitsnijden en uitbenen

DECDES-2

UC3: Schapen en geiten uitsnijden en uitbenen

DECDES-3

UC4: Wild en gevogelte uitsnijden en uitbenen

DECDES-4

Koelmonteur SFMQ

UC1: een leiding en de koelcomponenten monteren en aansluiten door middel van solderen of door middel van mechanische verbindingen.

MONTFRIG-1

UC2: elektrische leidingen plaatsen, de elektrische delen van de componenten verbinden alsook de circuits op het elektrische paneel

MONTFRIG-2


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 oktober 2020.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^