Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 maart 2021
gepubliceerd op 06 april 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021041086
pub.
06/04/2021
prom.
25/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021041086

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 MAART 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001 en bij het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 12 juni 2017, 8 mei 2018 en 23 januari 2020 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 25/09/2020 numac 2020015525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging die vertegenwoordigd is op de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Paritaire Commissie ten einde lopen en dat ze bijgevolg hernieuwd moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs : - als werkend en plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Etienne MICHEL

De heer Stéphane VANOIRBECK

De heer Godefroid CARTUYVELS

De heer Laurent GRUSON

De heer Eric DAUBIE

Mevr. Adeline SZOKE

De heer Stéphane HEUGENS

Mevr. Nelly MINGELS

Mevr. Catherine FRERE

De heer Luc SCHOLLEN

Mevr. Lusin CETIN

De heer José SOBLET

De heer Philippe VAN GEEL

De heer Patrick LENAERTS

De heer Alain KOEUNE

Mevr. Céline GRILLET

Mevr. Bénédicte BEAUDUIN

De heer Marc BERTRAND

De heer Pierre JACQUES

De heer Danny BILLE

Mevr. Véronique NOEL

De heer Joseph LEMPEREUR


- als werkend en plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen van de leden van het technisch personeel van het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt:

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Philippe DOLHEN

Mevr. Annie COLARTE

De heer Roland LAHAYE

Mevr. Bénédicte ZICOT

Mevr. Marie LAUSBERG

De heer Michel PATRIS

De heer André BRÜLL

De heer Bernard DETIMMERMAN

De heer Marc SOBLET

X. De heer Jean BERNIER

X. De heer Yannick VINCENT

X. Mevr. Hélène LAKAMA

X. De heer Adrien ROSMAN

De heer Joan LISMONT

De heer Emmanuel FAYT

Mevr. Marie-Claire PIRENNE

De heer Marc MANSIS

De heer Paul TYSEBAERT


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs sluiten houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2013, 23 december 2013, 17 februari 2015, 8 september 2015, 12 juni 2017, 8 mei 2018 en 23 januari 2020, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 maart 2021.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Adjunct-directeur-generaal d.d., J. MICHIELS


begin


Publicatie : 2021-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^