Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemengde Gemeenschapscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 wordt benoemd, vanaf 30 maart 2007, tot lid van de Gemengde Gemeenschapscommissie, als vertegenwoordiger van de Inrichtende mach

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007201959
pub.
26/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Gemengde Gemeenschapscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van vergunning van sportschutter type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007201988 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georgani type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de begrotingen 2007 van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de affectatiecommissie voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007201717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van hetgeen dient te worden verstaan onder minvermogende student in het hoger onderwijs buiten de universiteiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 21/05/2007 numac 2007201547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie, de inhoud, de evaluatie en de gelijkwaardigheid van de theoretische en praktische proeven waarvoor geslaagd moet worden voor het bekomen van de ve sluiten wordt benoemd, vanaf 30 maart 2007, tot lid van de Gemengde Gemeenschapscommissie, als vertegenwoordiger van de Inrichtende machten van het niet-confessioneel onderwijs, de heer Willy Monseur ter vervanging van de heer Jules Jasselette, aftredend lid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^