Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 11 maart 2008

Gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van De hee

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029116
pub.
11/03/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften met de academische graden, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004, voor de afdeling : wijsbegeerte en letteren : De heer Louis Gerrekens, hoogleraar op de Faculteit wijsbegeerte en letteren (Université de Liège) en dit vanaf 1 oktober 2007.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2007 wordt benoemd tot lid van de gelijkwaardigheidscommissie bepaald in artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften met de academische graden, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2004, voor de afdeling : wijsbegeerte en letteren, ter vervanging van de heer Jacques Joset, ontslagnemend lid : De heer Franz Bierlaire, hoogleraar op de Faculteit wijsbegeerte en letteren (Université de Liège) en dit vanaf 1 oktober 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^