Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 11 maart 2008

Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2008, in artikel 2, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming v

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029131
pub.
11/03/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 januari 2008, in artikel 2, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie voor gezondheidspromotie op school, worden de woorden « de heer Xavier Bodson » vervangen door de woorden « Mej. Minh Giang DO THI » en dit, vanaf 1 februari 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^