Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 14 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2004, h

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029338
pub.
14/07/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 2008 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2004, houdende benoeming van de Voorzitter en Ondervoorzitters van de Raad van bestuur van de Office de la Naissance et de l'Enfance, de woorden « Mevr. Claudia CAMUT » vervangen door de woorden « de heer Bernard TOUBEAU », en dit vanaf 9 mei 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^