Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 28 april 2010

Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de toe te kennen cursus « Muziek en muzikale opvoeding » erken

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029246
pub.
28/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2010, wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de toe te kennen cursus « Muziek en muzikale opvoeding » erkend aan Mevr. Véronique Lambert, vanaf 19 november 2009.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^