Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 09 mei 2019

12 APRIL 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen voor ope De

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019012173
pub.
09/05/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012173

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


12 APRIL 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen voor openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het decreet van 27 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (1) sluiten houdende de oprichting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), artikel 13, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", afgekort " ONE ", inzonderheid op artikel 24, § 2, gewijzigd bij het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten;

Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens sluiten betreffende de audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3;

Gelet op artikel 24 van het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap);

Gelet het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten8 houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten8 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten7 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten6 tot aanwijzing, voor de « Office de la Naissance et de l'Enfance », van de hiërarchische meerderen bevoegd inzake evaluatie, stage en tuchtregeling met toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten5 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten4 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten3 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière" (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten2 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten0 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, met uitzondering van het Algemeen Commissariaat voor Internationale Betrekkingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor d sluiten betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » sluiten betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » (Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiov sluiten betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten9 houdende wijziging van de geldelijke toestand van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 september 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 25 oktober 2018;

Gelet op de "gendertest" van 25 oktober 2018 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 12 november 2018;

Gelet op het advies van de Directieraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", gegeven op 16 november 2018;

Gelet op het advies van de Directieraad van ETNIC, gegeven op 6 december 2018;

Gelet op het advies van de Directieraad van het "Institut de la Formation en cours de carrière", gegeven op 21 december 2018;

Gelet op het advies van de Directieraad van ARES, gegeven op 16 januari 2019;

Gelet op het advies van de Directieraad van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap gegeven binnen de vereiste termijn;

Gelet op het protocol nr. 505 van het Overlegcomité van Sector XVII, gesloten op 25 januari 2019;

Gelet op de aanvraag om advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van state op 11 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het gebrek aan mededeling van dat advies binnen deze termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt: 1° bij § 2 worden de volgende drie leden toegevoegd: "Met uitzondering van de vlakke loopbaan en de overgang naar het in de artikelen 44 tot en met 45 bedoelde niveau worden de bevorderingsgraden tot en met rang 15 ingedeeld in omkaderings- en deskundigengraden. Tenzij anders bepaald, worden de bevoegdheden inzake toewijzing en delegatie die toegekend worden aan ambtenaren die houder zijn van een rang 12 met toepassing van dit besluit en de uitvoeringsbesluiten daarvan, uitsluitend uitgeoefend door ambtenaren die houder zijn van een omkaderingsgraad van rang 12.

In afwijking van het voorgaande lid, oefent de ambtenaar houder van een omkaderingsgraad van rang 11 de bevoegdheden uit die bij artikel 5 van dit statuut aan de ambtenaren die houder zijn van een rang 12 zijn toegewezen en dit ook op het gebied van tucht-, stage-, evaluatieaangelegenheden zonder echter de beoordelaar bedoeld in artikel 88, tweede lid, te kunnen zijn. »; 2° In § 3, 1°, worden de woorden "deskundig personeel" vervangen door de woorden "gespecialiseerd personeel".

Art. 2.In artikel 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "zestig werkdagen" vervangen door de woorden "zestig kalenderdagen".

Art. 3.In artikel 13, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Directieraad" vervangen door de woorden "het Directiecomité".

Art. 4.Onder Titel VIII "Loopbaan, Hoofdstuk I: Algemeenheden" van hetzelfde besluit wordt de volgende vermelding ingevoegd "Afdeling I. - Vacante betrekkingen".

Art. 5.In artikel 38, § 2, lid 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van rang 12" vervangen door de woorden "van rang 11 of 12".

Art. 6.Na artikel 40 van hetzelfde besluit, wordt een afdeling 2 ingevoegd, luidend als volgt: "Afdeling II. - Vacante graden van deskundige

Art. 40/1.- De andere graden van deskundigen dan de graad van deskundige adjunct-directeur-generaal worden toegekend op basis van vacante graden in de rang binnen de perken van een door de Regering te bepalen aantal graden.

Art. 40/2.- De Regering, of de ambtenaar-generaal aan wie zij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd, kan elke graad van deskundige die definitief geen houder heeft of elke graad van deskundige die binnen de komende twaalf maanden definitief zonder houder zal zijn, vacant verklaren om de behoeften te verhelpen via een bevordering door verhoging in graad of, in voorkomend geval, door overgang naar het hogere niveau.

Art. 40/3.- De vacante graden van deskundige worden bij de oproep tot de kandidaten ter kennis van de ambtenaren gebracht.

De oproep tot het indienen van kandidaturen gaat samen met een kandidatuurformulier, waarvan het model door het directiecomité zo is opgesteld dat elke kandidaat kan aantonen dat hij of zij over de nodige deskundigheid beschikt in het ambt dat hij of zij uitoefent, en met name dat deze deskundigheid bijdraagt tot de goede werking van de dienst en het goede beheer van de vaardigheden waaraan hij of zij bijdraagt.

Kandidaten voor dezelfde graad worden verdeeld in drie groepen die hen rangschikken op basis van hun expertiseniveau.

Art. 40/4.- Het directiecomité stelt een voorlopig voorstel tot indeling op door voor elke kandidaat een met redenen omkleed advies uit te brengen over de keuze van de groep waarbinnen het zijn/haar kandidatuur rangschikt.

Voor de indeling in de rangen 31 en 21, worden de kandidaten die over een of meer bekwaamheidsbewijzen in de zin van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, goedgekeurd bij decreet van 24 oktober 2003, of andere bepalingen die in de plaats daarvan komen, bekwaamheidsbewijzen die een ambt voldoend substantieel dekken, beschikken, automatisch ingedeeld in de eerste groep van kandidaten die over de hoogste graad van deskundigheid beschikken. Deze automatische indeling is niet van toepassing wanneer de in aanmerking te nemen bekwaamheidsbewijzen of een van de bekwaamheidsbewijzen reeds in aanmerking zijn/is genomen in de loopbaan van de kandidaat om een verandering van kwalificatiegroep te verkrijgen.

Iedere kandidaat ontvangt een met redenen omkleed advies over zijn of haar zaak, tegen ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

De kandidaat die zich benadeeld acht, kan binnen tien dagen na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving een bezwaar indienen bij het Directiecomité.

Hij zal op zijn verzoek worden gehoord. Hij kan zich laten bijstaan door elke persoon van zijn keuze, met uitzondering van een lid van het Directiecomité.

Na onderzoek van de bezwaren doet het Directiecomité een definitief voorstel voor de indeling. Bij gebrek aan bezwaar wordt het voorlopige voorstel tot indeling definitief.

Art. 40/5.- Naast de indeling van de kandidaten in drie groepen worden de kandidaten in het definitieve voorstel voor indeling ingedeeld naar anciënniteit binnen elke groep.

De volgorde van voorkeur tussen de personeelsleden waarvan de anciënniteit moet worden vergeleken, is als volgt: 1° de ambtenaar met de grootste anciënniteit;2° bij gelijke anciënniteit, de ambtenaar met de hoogste niveau-anciënniteit;3° bij gelijke anciënniteit op hetzelfde niveau, de oudste ambtenaar.

Art. 40/6.- Indien de eerste groep minder kandidaten telt dan de te vervullen graden, beslist het Directiecomité of de volgende groep wordt gebruikt dan wel of het aanbod van de graden uitgesteld wordt tot een volgende selectie.

Wanneer de eerste groep meer kandidaten dan de te vervullen graden telt, is de selectie één jaar geldig en verlengbaar voor een periode van één jaar, met een maximum van drie verlengingen.

Art. 40/7.- 2. De benoeming in een graad van deskundige houdt op zich geen verandering in van de betrekking of de bij de aanstelling van het bevorderde personeelslid toegepaste werkregeling in. ».

Art. 7.Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° § 1 wordt vervangen door hetgeen volgt: " § 1.Bevordering door overgang naar het hogere niveau in een wervingsbetrekking en bevordering door verhoging in graad in een omkaderingsgraad kan alleen plaatsvinden in geval van een vacature van een vaste betrekking in de toe te wijzen graad.

Bevordering door overgang naar het hogere niveau of door verhoging in graad tot een graad van deskundige kan alleen plaatsvinden in geval van een vacature in de toe te kennen graad. »; 2° in § 2, eerste lid, worden de woorden "vacature van een bij bevordering, zoals bedoeld in § 1, toe te kennen betrekking" evenals de woorden "vacante betrekking" worden respectief vervangen door de woorden "vacature van een bij bevordering, zoals bedoeld in § 1, toe te kennen betrekking of graad" en de woorden "vacante betrekking of graad";3° in § 2, tweede en derde lid, worden de woorden "vacante betrekking" vervangen door de woorden "vacante betrekking of graad";4° in § 3, eerste lid, worden de woorden "vacante betrekking" vervangen door de woorden "vacante betrekking of graad".In lid 2, worden de woorden "elke betrekking" vervangen door de woorden "elke betrekking of graad"; 5° § 4 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Voor kandidaten voor bevordering door overgang naar een hoger niveau en voor de bevordering door verhoging in graad, wordt de als arbeidscontractant verworven anciënniteit geacht als als statutaire ambtenaar te zijn verworven.».

Art. 8.Onder titel VIII "Loopbaan, Hoofdstuk II - Bevordering, Afdeling II - Bevordering door overgang naar het hogere niveau" van

hetzelfde besluit wordt de melding "A. Overgang naar de wervingsbetrekkingen".

Art. 9.Na artikel 45 van hetzelfde besluit, wordt een littera B ingevoegd, luidend als volgt: « B. Overgang naar de graden van senior deskundige

Art. 45/1.- De bevordering door overgang naar een hoger niveau tot de graad van senior deskundige wordt georganiseerd volgens de procedures bepaald in de artikelen 40/1 tot en met 40/7.

Art. 45/2.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van niveau 2+, met een dienstanciënniteit van ten minste 15 jaar en die ten minste 47 jaar oud zijn, kunnen worden bevorderd tot de graad van senior deskundige van rang 10, als senior attaché.

Art. 45/3.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van niveau 2, met een dienstanciënniteit van ten minste 15 jaar en die ten minste 47 jaar oud zijn, kunnen worden bevorderd tot de graad van senior deskundige van rang 10, als senior attaché.

Art. 45/4.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van niveau 3, met een dienstanciënniteit van ten minste 15 jaar en die ten minste 47 jaar oud zijn, kunnen worden bevorderd tot de graad van senior deskundige van rang 20, als senior assistent. ».

Art. 10.Na artikel 54 van hetzelfde besluit, wordt de vermelding "D1.

Omkaderingsgraden" ingevoegd.

Art. 11.Artikel 55 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "tot een graad van rang 12" vervangen door de woorden "tot een omkaderingsgraad van rang 12."; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, luidend als volgt: "De ambtenaren die houder zijn van een graad van rang 10 of rang 11 verkregen via de vlakke loopbaan en die minstens vier jaar anciënniteit in niveau 1 hebben, kunnen tot een omkaderingsgraad van rang 11 bevorderd worden.".

Art. 12.In artikel 56 van hetzelfde besluit, worden de woorden "die vier jaar anciënniteit in niveau 2+ tellen, kunnen bevorderd worden tot rang 27" vervangen door de woorden "die minstens vier jaar anciënniteit in niveau 2+ tellen, kunnen bevorderd worden tot een omkaderingsgraad van rang 27.".

Art. 13.In artikel 57 van hetzelfde besluit, worden de woorden "die vier jaar anciënniteit in niveau 2+ tellen, kunnen bevorderd worden tot rang 22" vervangen door de woorden "die minstens vier jaar anciënniteit in niveau 2+ tellen, kunnen bevorderd worden tot een omkaderingsgraad van rang 22.".

Art. 14.In artikel 58 van hetzelfde besluit, worden de woorden "die vier jaar anciënniteit in niveau 3 tellen, kunnen bevorderd worden tot rang 32" vervangen door de woorden "die minstens vier jaar anciënniteit in niveau 3 tellen, kunnen bevorderd worden tot een omkaderingsgraad van rang 32.".

Art. 15.Artikel 59 van hetzelfde besluit wordt in de volgende vorm hersteld: "

Art. 59.- Onder de omkaderingsgraad in de zin van de artikelen 55 tot 58, wordt verstaan alle graden van de overeenkomstige rangen, met uitzondering van de graden van deskundige. ».

Art. 16.Na artikel 59 van hetzelfde besluit wordt een littera D2 ingevoegd, die als volgt luidt: « D2. Deskundige graden

Art. 59/1.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van rang 10 of 11, verworven in een vlakke loopbaan, met een anciënniteit van ten minste vier jaar in niveau 1 en zes jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 11, adjunct-adviseur.

Art. 59/2.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van adjunct-deskundige sedert ten minste vier jaar en minstens tien jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 12, adviseur.

Art. 59/3.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van rang 25 of 26, verworven in een vlakke loopbaan, met een anciënniteit van ten minste vier jaar in niveau 2+ en zes jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 26, deskundige gegradueerde.

Art. 59/4.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van deskundige gegradueerde sedert ten minste vier jaar en minstens tien jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 27, eerste deskundige gegradueerde.

Art. 59/5.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van rang 20 of 21, verworven in een vlakke loopbaan, met een anciënniteit van ten minste vier jaar in niveau 2 en zes jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 21, deskundige assistent.

Art. 59/6.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van deskundige assistent sedert ten minste vier jaar en minstens tien jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 22, eerste deskundige assistent.

Art. 59/7.- Ambtenaren die houder zijn van een graad van rang 30 of 31, verworven in een vlakke loopbaan, met een anciënniteit van ten minste vier jaar in niveau 3 en zes jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 31, adjunct-deskundige.

Art. 59/8.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van adjunct-adviseur sedert ten minste vier jaar en minstens tien jaar dienstanciënniteit, kunnen worden bevorderd tot de graad van deskundige van rang 32, eerste adjunct-deskundige. ».

Art. 17.Na artikel 68 van hetzelfde besluit worden de volgende bepalingen toegevoegd: "

Art. 68/1.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van adviseur, eerste deskundige gegradueerde, eerste deskundige assistent en eerste deskundige adjunct, kunnen respectief mededingen naar de bevordering tot de in de artikelen 55 tot 58 van dit besluit bedoelde betrekkingen in de rangen 12, 27, 22 en 32.

Voor deze ambtenaren wordt de betrekking toegewezen door van graad te veranderen.

Art. 68/2.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van directeur, eerste gegradueerde, eerste assistent en eerste adjunct, met een dienstanciënniteit van ten minste 20 jaar en een anciënniteit van minstens vijf jaar in de graad, kunnen respectief mededingen naar de bevordering tot de graden van rangen 12, 27, 22 en 32, als bedoeld in de artikelen 59/2, 59/4, 59/6 en 59/8.

Voor deze ambtenaren wordt de graad toegewezen per verandering van graad.

Op de datum van de verandering van graad wordt de omkaderingsbetrekking die zij bekleden, geacht geen houder te hebben.

Binnen de dienst waartoe zij behoren, worden zij geacht een uitdovende betrekking van de personeelsformatie te bekleden.

Art. 68/3.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van adjunct-directeur met een dienstanciënniteit van 20 jaar en een anciënniteit van ten minste vijf jaar in de graad kunnen mededingen naar de bevordering tot de in artikel 59 bedoelde graad van rang 11.

Voor deze ambtenaren wordt de graad toegewezen per verandering van graad.

Op de datum van de verandering van graad wordt de omkaderingsbetrekking die zij bekleden, geacht geen houder te hebben.

Binnen de dienst waartoe zij behoren, worden zij geacht een uitdovende betrekking van de personeelsformatie te bekleden.

Art. 68/4.- Ambtenaren die houder zijn van de graad van adjunct-adviseur, kunnen mededingen naar de bevordering tot de betrekking van rang 11 als bedoeld in artikel 55 van dit besluit.

Voor deze ambtenaren wordt de betrekking toegewezen door van graad te veranderen. ».

Art. 18.In artikel 87 van hetzelfde besluit, worden de woorden "na het onderhoud bedoeld bij artikel 25, 5° van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes" vervangen door de woorden "na het evaluatieonderhoud".

Art. 19.Artikel 88 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid, worden de woorden "door de onmiddellijke hiërarchische meerdere en de onmiddellijke hiërarchische meerdere van ten minste rang 12;" vervangen door de woorden "door twee hiërarchische meerderen waaronder de onmiddellijke hiërarchische meerdere"; 2° tussen lid 1 en lid 2, wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "Uiterlijk vijf werkdagen na de oproeping voor het evaluatieonderhoud kan de beoordeelde ambtenaar verzoeken dat een van de twee in het eerste lid bedoelde beoordelaars een ambtenaar is met een omkaderingsgraad van minstens rang 12 is."; 3° "Bij gebrek aan beroep zoals bedoeld bij het eerste lid van artikel 89, wordt de evaluatievermelding definitief na het verstrijken van de beroepstermijn.".

Art. 20.Artikel 89 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid, worden de woorden "in lid 4 van artikel 88" vervangen door de woorden "in lid 5 van artikel 88". 2° aan het derde lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De toekenning van de evaluatievermelding wordt definitief op de datum van kennisgeving van deze beslissing aan de betrokken ambtenaar.".

Art. 21.In artikel 90, § 4, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "drie maanden".

Art. 22.In artikel 90bis, lid 4, van hetzelfde besluit, worden de woorden "88, leden 2, 3 en 4" vervangen door de woorden "88, leden 3, 4 en 5"

Art. 23.Artikel 107 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° het derde lid van § 1 wordt vervangen door hetgeen volgt: "De plaatsvervanging van de magistraat kan waargenomen worden door een magistraat, een ambtenaar-generaal of een ere-ambtenaar-generaal die onder het Comité van Sector XVII ressorteert. Wanneer de plaatsvervanging waargenomen wordt door een ambtenaar-generaal, is de voorzitter niet stemgerechtigd."; 2° in het laatste lid van § 1 worden de woorden "door een ere-ambtenaar-generaal" vervangen door de woorden "door een ambtenaar-generaal of een ere-ambtenaar-generaal die onder het Comité van Sector XVII ressorteert";3° in het eerste lid van § 3 worden de woorden "die ofwel magistraat, ofwel ere-ambtenaar-generaal zijn" vervangen door de woorden "die ofwel magistraat, ofwel ambtenaar-generaal ofwel ere-ambtenaar-generaal die onder het Comité van Sector XVII ressorteert, zijn".

Art. 24.In artikel 109 van hetzelfde besluit, wordt lid 2 vervangen door hetgeen volgt: ""De verzoeker kan de assessor of een van zijn plaatsvervangers wraken of, op met redenen omkleed verzoek, de Raadpresident verzoeken om zowel de assessor als een van zijn plaatsvervangers of, per assessor, zijn twee plaatsvervangers te wraken. In het eerste geval wordt het beroep ambtshalve ingesteld en, indien als het voorwerp uitmaakt van een met redenen omkleed verzoek, wordt het toegestaan voor elke assessor of plaatsvervangend assessor wiens/wier onpartijdigheid in twijfel zou kunnen worden getrokken. ».

Art. 25.Artikel 120 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met zes leden, die als volgt luiden: "De graden van deskundigen, met uitzondering van de graad van deskundige adjunct-directeur-generaal, zijn niet opgenomen in de personeelsformatie.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraden 15% van het aantal personen dat een betrekking bekleedt die toegang verleent tot de deskundigenloopbaan, met inbegrip van, voor niveau 1, tussen 9 en 11% van de deskundigengraden van de eerste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 en 10% van de deskundigengraden van de eerste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering bij overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan door de Regering worden vastgesteld aan het begin van de legislatuur, uiterlijk bij de goedkeuring van de beheersovereenkomst en maximum voor de duur van deze overeenkomst, die is opgesteld overeenkomstig artikel 20 van het decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Bij het vertrek van de houder van de deskundigengraad wordt deze geacht definitief van houder ontnomen te zijn, mits hun voortbestaan niet tot de overschrijding leidt van de overeenkomstig de in het voorgaande lid vastgestelde programmeringsnorm.

Voor het ministerie van de Franse Gemeenschap kan het Directiecomité de door toepassing van de in lid 3 bedoelde programmeringsnorm vrijgekomen graden geheel of gedeeltelijk verdelen over het secretariaat-generaal en elke algemene administratie naar evenredigheid van het respectief aantal betrekking die toegang verlenen tot de loopbaan van deskundige. In dat geval kan het Directiecomité, overeenkomstig de procedures die het bepaalt, de selectie geheel of gedeeltelijk delegeren aan de leden van het Directiecomité, elk voor wat betreft de entiteit die het bestuurt.

Houders van betrekkingen van de personeelsformatie met een van deze deskundigengraden worden voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels inzake mobiliteit tussen deze betrekkingen geacht houder te zijn van de graad die overeenkomt met de betrekking van de personeelsformatie waarin zij zijn aangesteld.

Houders van een hogere graad van deskundige kunnen echter worden aangesteld in een vacante wervingsbetrekking op dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen in rang 11 mag niet meer bedragen dan 20% van het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 12 opgenomen in de personeelsformatie. ».

Art. 26.Artikel 129quater van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid: "Op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2019 tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen voor openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, worden de personeelsleden van niveau 1 die overeenkomstig artikel 2 van dit besluit in de categorie van het deskundig personeel zijn ingedeeld, geacht in de categorie van het gespecialiseerde personeel gerangschikt te zijn. ».

Art. 27.Het beschikkend gedeelte van bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende beschikkend gedeelte: « Annexe I Classement hiérarchique des grades NIVEAU 1 A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales Rangs 17 Secrétaire général ou Secrétaire générale 16+ Administrateur général ou Administratrice générale 16 Directeur général ou Directrice générale 15 Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe 15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte B. Agents des autres catégories Rangs 12 Directeur ou Directrice 11 Directeur adjoint ou Directrice adjointe (*) 12 Conseiller ou Conseillère 11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe 11 Attaché principal ou Attachée principale 11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale 10 Attaché ou Attachée 10 Inspecteur ou Inspectrice 10 Attaché senior ou Attachée senior NIVEAU 2+ Rangs 27 Premier gradué ou Première graduée 27 Premier gradué-expert ou Première graduée-experte 26 Gradué-expert ou Graduée-experte 26 Gradué principal ou Graduée principale 25 Gradué ou Graduée NIVEAU 2 Rangs 22 Premier assistant ou Première assistante 22 Premier assistant-expert ou Première assistante-experte 21 Assistant-expert ou Assistante-experte 21 Assistant principal ou Assistante principale 20 Assistant ou Assistante 20 Assistant senior ou Assistante senior NIVEAU 3 Rangs 32 Premier adjoint ou Première adjointe 32 Premier adjointe-expert ou Première adjointe-experte 31 Adjoint-expert ou Adjointe-experte 31 Adjoint principal ou Adjointe principale 30 Adjoint ou Adjointe (*) Toepassing van artikel 2, § 2, van het statuut ». HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

Art. 28.De tabel opgenomen bij artikel 30 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt successief vervangen door hetgeen volgt: 1° op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, op 30 juni 2022, door de volgende tabel:

GRADES

GROUPES DE QUALIFICATION

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

- Secrétaire général

170/1


- Administrateur général

161/1


- Directeur général

160/1


- Directeur général adjoint

150/1


- Directeur ou Conseiller

120/1

120/2

120/3

120/4

- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint

110/1E

110/2E

110/3E

110/4E

- Inspecteur principal

110/2


- Attaché principal

110/1

110/2

110/3

110/4

- Inspecteur

100/2 101/2* 102/2*


- Attaché ou Attaché senior

100/1 101/1* 102/1*

100/2 101/2* 102/2*

100/3 101/3* 102/3*

100/4 101/4* 102/4*

- Premier gradué ou Premier gradué expert

270/1

270/2

270/3


- Gradué expert

260/1E

260/2E

260/3E


- Gradué principal

260/1

260/2

260/3


- Gradué

250/1 251/1* 252/1*

250/2 251/2* 252/2*

250/3 251/3* 252/3*


- Premier assistant ou Premier assistant expert

220/1

220/2


- Assistant expert

210/1E

210/2E


- Assistant principal

210/1

210/2


- Assistant ou Assistant senior

200/1 201/1* 202/1*

200/2 201/2* 202/2*


- Premier adjoint ou Premier adjoint expert

320/1

320/2

320/3


- Adjoint expert

310/1E

310/2E

310/3E


- Adjoint principal

310/1

310/2

310/3


- Adjoint

300/1 301/1* 302/1*

300/2 301/2* 302/2*

300/3 301/3* 302/3*


2° vanaf 1 juli 2022, door de volgende tabel:

GRADES

GROUPES DE QUALIFICATION

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

- Secrétaire général

170/1


- Administrateur général

161/1


- Directeur général

160/1


- Directeur général adjoint

150/1


- Directeur ou Conseiller

120/1

120/2

120/3

120/4

- Directeur adjoint ou Conseiller adjoint

110/1E

110/2E

110/3E

110/4E

- Inspecteur principal

110/2


- Attaché principal

110/1

110/2

110/3

110/4

- Inspecteur

100/2


- Attaché ou Attaché senior

100/1

100/2

100/3

100/4

- Premier gradué ou Premier gradué expert

270/1

270/2

270/3


- Gradué expert

260/1E

260/2E

260/3E


- Gradué principal

260/1

260/2

260/3


- Gradué

250/1

250/2

250/3


- Premier assistant ou Premier assistant expert

220/1

220/2


- Assistant expert

210/1E

210/2E


- Assistant principal

210/1

210/2


- Assistant ou Assistant senior

200/1

200/2


- Premier adjoint ou Premier adjoint expert

320/1

320/2

320/3


- Adjoint expert

310/1E

310/2E

310/3E


- Adjoint principal

310/1

310/2

310/3


- Adjoint

300/1

300/2

300/3


».

Art. 29.Artikel 30sexies van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° het eerste streepje van § 1 wordt vervangen door de twee volgende streepjes : « - in het geval bedoeld in artikel 69, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wanneer de overplaatsing plaatsvindt in een betrekking van niveau 2+, 2 of 3 die open staat voor aanwerving voor de kandidaat die tot een andere kwalificatiegroep behoort maar die zich kan beroepen op een diploma of een getuigschrift van beroepsopleiding of van één of meer bekwaamheidsbewijzen in de zin van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie waarvan instemming wordt betuigd door het decreet van 22 oktober 2003 of elke andere bepaling die in de plaats daarvan van toepassing is en die vereist is om toegang te krijgen tot de te vervullen betrekking of om de competenties die beschreven worden door het ambtsprofiel van de te vervullen betrekking op voldoende substantiële wijze te dekken, gebeurt de verandering van kwalificatiegroep in de kwalificatiegroep waaronder de te vervullen betrekking ressorteert, van ambtswege op de datum van overplaatsing; - in het geval bedoeld in artikel 69, § 2, 1°, van hetzelfde besluit of in ermee gelijkgestelde gevallen, gebeurt de verandering van groep in de kwalificatiegroep 1 van ambtswege op de datum van overplaatsing; »; 2° in § 2 worden de woorden « De ambtenaren bedoeld in § 1, 1ste streepje » vervangen door de woorden « De ambtenaren bedoeld in § 1, 2de streepje ».

Art. 30.In artikel 32 van hetzelfde besluit wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt : « De ambtenaren die in aanmerking komen voor één van de weddeschalen van de geldelijke vlakke loopbaan overeenkomstig artikel 29 van dit besluit, zoals van kracht op 30 juni 2022, genieten vanaf 1 juli 2022 de basisweddeschaal bedoeld in bijlage 1 van dit besluit. ».

Art. 31.Bijlage I bij hetzelfde besluit wordt achtereenvolgens vervangen als volgt : 1° op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, op 30 juni 2019, door bijlage 1 bij dit besluit;2° van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, door bijlage 2 bij dit besluit;3° van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021, door bijlage 3 bij dit besluit;4° van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, door bijlage 4 bij dit besluit;5° vanaf 1 juli 2022, door bijlage 5 bij dit besluit. HOOFDSTUK III. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap).

Art. 32.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), wordt een derde lid toegevoegd, luidend als volgt : « In dezelfde paragraaf dient het vierde lid als volgt gelezen te worden : « Met uitzondering van de vlakke loopbaan en de overgang naar het hogere niveau bedoeld in de artikelen 44 tot 45, worden de bevorderingsgraden tot de graad van rang 15 ingedeeld in coördinatie- en omkaderingsgraden, enerzijds, en in deskundigengraden, anderzijds. » ».

Art. 33.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt in de volgende vorm hersteld : «

Artikel 16.- Artikel 40/2 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 40/2.- De Raad van bestuur kan elke graad van deskundige vacant verklaren, die definitief onbezet staat of elke graad van deskundige die binnen de twaalf komende maanden definitief onbezet zal blijven, om erin te voorzien door bevordering door verhoging in graad of, naargelang het geval, door toegang naar het hogere niveau. » ».

Art. 34.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt in de volgende vorm hersteld : «

Artikel 17.- In de artikelen 40/3, 40/4 en 40/6 dient het woord « Directiecomité » als « Directieraad » te worden gelezen ».

Art. 35.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt in de volgende vorm hersteld : «

Artikel 18.- In artikel 43, § 1, dient het eerste lid als volgt te worden gelezen : « De bevordering door overgang naar het hogere niveau in een wervingsbetrekking en de bevordering door verhoging in graad een coördinatie- of omkaderingsgraad kunnen slechts plaatsvinden in geval van een vacature van een vaste betrekking van de te toe te kennen graad. » ».

Art. 36.Na artikel 18 van hetzelfde besluit worden vijf artikelen ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 18/1.- Na artikel 54 dient de vermelding D1 als volgt te worden gelezen : « D1. Coördinatie- en omkaderingsgraden. ».

Artikel 18/2.- Artikel 56 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 56.- De ambtenaren bekleed met een graad van rang 25 of van rang 26 en die vier jaar anciënniteit in niveau 2+ tellen, kunnen bevorderd worden tot een coördinatie- of omkaderingsgraad van rang 27. ».

Artikel 18/3.- Artikel 59 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 59.- Onder coördinatiegraad in de zin van artikel 56 of onder omkaderingsgraad in de zin van de artikelen 55 tot 58, wordt verstaan alle graden van de overeenstemmende rangen met uitzondering van de deskundigengraden. ».

Artikel 18/4.- In artikel 68/2 dient het derde lid als volgt te worden gelezen : « Op de datum van de verandering van de graad wordt de betrekking coördinatie of omkadering die ze bekleden geacht onbezet te zijn. ».

Artikel 18/5.- In artikel 68/3 dient het derde lid als volgt te worden gelezen : « Op de datum van de verandering van de graad wordt de betrekking coördinatie of omkadering die ze bekleden geacht onbezet te zijn. » ».

Art. 37.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 29.- : Artikel 120 dient te worden gelezen als volgt : «

Artikel 120.De betrekkingen van de personeelsformatie van de « Dienst » worden in het geheel bekeken, ten minste op het niveau van de Algemene Diensten van het Centraal bestuur.

De andere deskundigengraden dan de graad van Adjunct-algemeen-directeur worden niet in de personeelsformatie opgenomen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraad 15 % van het aantal titularis van een betrekking die toegang geeft tot de loopbaan van deskundige waaronder, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de beheersovereenkomst waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te staan voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

De titularissen van de betrekkingen van de personeelsformatie die in aanmerking komen voor één van deze deskundigengraden worden, voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels van mobiliteit tussen deze betrekkingen, geacht titularis te zijn van de graad die overeenstemt met de betrekking van de personeelsformatie waarin ze aangesteld zijn. De titularissen van een deskundigengraad van een hoger niveau kunnen nochtans aangesteld worden in een vacante wervingsbetrekking van dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 11 wordt door de beheersovereenkomst vastgesteld. » ».

Art. 38.Na artikel 37 wordt een artikel 37/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Artikel 37/1.- In bijlage I van hetzelfde besluit, onder de vermelding « Weddeschalen van niveau 2+ », dienen de woorden « 5.

Weddeschalen deskundige en omkadering » als volgt te worden gelezen : « 5. Weddeschalen deskundige, coördinatie en omkadering. ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Franse Gemeenschap van 9 februari houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 39.De Franse tekst van de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten8 houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, wordt vervangen als volgt : Annexe

I. EVALUATION

Agent soumis à l'évaluation

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12

Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat

II.STAGE

Stagiaire

Le supérieur hiérarchique compétent en application des articles 2 et 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

1° candidat aux niveaux 1 à 3

L'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve suivant la structure de l'administration à la disposition de laquelle il est mis

2° stage au sein d'un Cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre ou son délégué

III.REGIME DISCIPLINAIRE

Agent soumis au régime disciplinaire

Le supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 à 16+

Le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

Le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement


». HOOFDSTUK V. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten8 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 40.Artikel 6, § 1, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten8 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt gewijzigd als volgt : 1° in 1° wordt een littera c toegevoegd, luidend als volgt : « c) om de deskundigengraden vacant te verklaren met toepassing van artikel 40/2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de perken van de programmeringsnorm die bepaald wordt overeenkomstig artikel 120 van hetzelfde besluit met inbegrip hiervan dat deze bepalingen van toepassing zijn met verwijzing naar de contractuele personeelsleden die vallen onder artikel 14/2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiov sluiten betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren.»; 2° in 3°, 4° en 7° worden de woorden « tot en met rang 11 » vervangen door de woorden « met uitsluiting van de omkaderingsgraden en de graad van Adjunct-directeur-generaal- deskundige, ». HOOFDSTUK VI. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten7 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Art. 41.Bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten7 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden binnen de Diensten van de Regering - Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt vervangen door bijlage 6 bij dit besluit.

Art. 42.In bijlage 2 van dit besluit worden de vermeldingen in de Franse tekst « Attaché-Expert-3 », « Attaché-Expert-2 » en « Attaché-Expert-1 » respectievelijk vervangen door de vermeldingen « Attaché-Spécialisé-3 », « Attaché-Spécialisé-2 » en « Attaché-Spécialisé-1 ». HOOFDSTUK VII. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten6 tot aanwijzing, voor de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", van de hiërarchische meerderen bevoegd inzake evaluatie, stage en tuchtregeling met toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance "

Art. 43.De bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten6 tot aanwijzing, voor de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", van de hiërarchische meerderen bevoegd inzake evaluatie, stage en tuchtregeling met toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten1 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " wordt in de Franse tekst vervangen door de volgende bijlage : « Annexe

I. Evaluation

Agent soumis à l'évaluation

Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12

1° Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé. 2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

2° Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat

II.Stage

Stagiaire

Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'O.N.E par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

1° candidat de niveau 1 ou 2+

1° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve

2° candidat de niveau 2 ou 3

2° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, à défaut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve

III.Régime disciplinaire

Agent soumis au régime disciplinaire

Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16

1° le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné

2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30

2° le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement


». HOODSTUK VIII. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten5 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de " Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 44.In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten5 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de " Office de la Naissance et de l'Enfance, worden de woorden « Vast Wervingssecretariaat » vervangen door het woord « Selor ».

Art. 45.Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 7 bij dit besluit.

Art. 46.In bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt het woord « EXPERT » in de Franse tekst vervangen door het woord « Spécialisé ». HOOFDSTUK IX. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten4 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap

Art. 47.Na artikel 18bis van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten4 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap, worden de volgende bepalingen toegevoegd : «

Art. 18/1.- Artikel 40/2 dient als volgt te worden gelezen : «

Art. 40/2.- De Minister of de ambtenaar-generaal aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd, kan elke deskundigengraad die definitief onbezet staat of elke deskundigengraad die definitief onbezet zal staan, vacant verklaren binnen de komende twaalf maanden om erin te voorzien door bevordering door verhoging in graad of, naargelang het geval, door overgang naar het hogere niveau. ».

Art. 18/2.- In de artikelen 40/3, 40/4 en 40/6 dient het woord « Directiecomité » als volgt te worden gelezen : « Directieraad » ».

Art. 48.Na artikel 28 van hetzelfde besluit wordt de volgende bepaling toegevoegd : «

Art. 28/1.- Artikel 120 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 120.De betrekkingen van de personeelsformatie van het Bedrijf worden in het geheel bekeken.

De deskundigengraden worden niet in de personeelsformatie opgenomen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraden 15 % van het aantal titularissen van een betrekking die toegang geeft tot de loopbaan van deskundige waaronder, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de bestuursovereenkomst waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te zijn voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

De titularissen van de betrekkingen van de personeelsformatie die in aanmerking komen voor één van deze deskundigengraden worden, voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels van mobiliteit tussen deze betrekkingen, geacht titularis te zijn van de graad die overeenstemt met de betrekking van de personeelsformatie waarin ze aangesteld zijn. De titularissen van een deskundigengraad van een hoger niveau kunnen nochtans aangesteld worden in een vacante wervingsbetrekking van dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 11 wordt door de bestuursovereenkomst vastgesteld. » ». HOOFDSTUK X. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten3 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière" (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan)

Art. 49.Na artikel 19 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten3 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van het "Institut de la Formation en cours de carrière" (Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan), worden de volgende bepalingen toegevoegd : «

Art. 19/1.- Het Bureau kan elke deskundigengraad die definitief onbezet staat of elke deskundigengraad die definitief onbezet zal staan, vacant verklaren binnen de komende twaalf maanden om erin te voorzien door bevordering door verhoging in graad of, naargelang het geval, door overgang naar het hogere niveau. ».

Art. 19/2.- In de artikelen 40/3, 40/4 en 40/6 dient het woord « Directiecomité » als volgt te worden gelezen : « Directieraad » ».

Art. 50.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 27.- : Artikel 120 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 120.De betrekkingen van de personeelsformatie van het « Instituut » worden in het geheel bekeken.

De deskundigengraden worden niet in de personeelsformatie opgenomen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraden 15 % van het aantal titularissen van een betrekking die toegang geeft tot de loopbaan van deskundige waaronder, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de beheersovereenkomst waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te zijn voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

De titularissen van de betrekkingen van de personeelsformatie die in aanmerking komen voor één van deze deskundigengraden worden, voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels van mobiliteit tussen deze betrekkingen, geacht titularis te zijn van de graad die overeenstemt met de betrekking van de personeelsformatie waarin ze aangesteld zijn. De titularissen van een deskundigengraad van een hoger niveau kunnen nochtans aangesteld worden in een vacante wervingsbetrekking van dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 11 wordt in de beheersovereenkomst vastgesteld. » ». HOOFDSTUK XI. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten2 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

Art. 51.Na artikel 20 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten2 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van sommige ambtenaren van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, worden de volgende bepalingen toegevoegd : «

Art. 20/1.- Het Bureau kan elke deskundigengraad die definitief onbezet staat of elke deskundigengraad die definitief onbezet zal staan, vacant verklaren binnen de komende twaalf maanden om erin te voorzien door bevordering door verhoging in graad of, naargelang het geval, door overgang naar het hogere niveau. ».

Art. 20/2.- In de artikelen 40/3, 40/4 en 40/6 dient het woord « Directiecomité » als volgt te worden gelezen : « Directieraad ».

Art. 20/3.- De artikelen 45/2, 45/3, de artikelen 68/1 en 68/2 aangezien ze betrekking hebben op de graden van niveau 1, alsook de artikelen 68/3 en 68/4 zijn niet van toepassing. ».

Art. 52.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Artikel 30.Artikel 120 dient als volgt te worden gelezen : «

Artikel 120.De betrekkingen van de personeelsformatie van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector worden in het geheel bekeken.

De deskundigengraden worden niet in de personeelsformatie opgenomen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraden 15 % van het aantal titularissen van een betrekking die toegang geeft tot de loopbaan van deskundige waaronder, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de financieringsovereenkomst waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te zijn voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

De titularissen van de betrekkingen van de personeelsformatie die in aanmerking komen voor één van deze deskundigengraden worden, voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels van mobiliteit tussen deze betrekkingen, geacht titularis te zijn van de graad die overeenstemt met de betrekking van de personeelsformatie waarin ze aangesteld zijn. De titularissen van een deskundigengraad van een hoger niveau kunnen nochtans aangesteld worden in een vacante wervingsbetrekking van dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 11 wordt in de financieringsovereenkomst vastgesteld. » ». HOOFDSTUK XII. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten0 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, met uitzondering van het Algemeen Commissariaat voor Internationale Betrekkingen

Art. 53.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten0 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, met uitzondering van het Algemeen Commissariaat voor Internationale Betrekkingen, wordt een 4° ingevoegd, luidend als volgt : « 4° omkaderingsgraden : de omkaderingsgraden bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 met inbegrip, voor de "ONE", van de coördinatiegraden in rang 27. ».

Art. 54.In artikel 5, § 3, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden « met een graad van rang 32, 27, 22 of 12 » vervangen door de woorden « met een omkaderingsgraad van rang 32, 27, 22, 11 of 12 ».

Art. 55.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in 2° worden de woorden « de betrekkingen van rang 12 » vervangen door de woorden « de omkaderingsbetrekkingen van de rangen 11 en 12 »;2° in 4° worden de woorden « van rang 12 » vervangen door de woorden « van een omkaderingsgraad van ten minste rang 11 ». HOOFDSTUK XIII. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor d sluiten betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren

Art. 56.In artikel 19, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor d sluiten betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren, wordt het tweede lid opgeheven op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » sluiten betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur " (Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs)

Art. 57.In artikel 5, laatste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » sluiten betreffende de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de " Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur " (Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs), wordt de vermelding van artikel « 40/2, » toegevoegd tussen de vermeldingen van de artikelen « 38, § 2, » en « 93, ».

Art. 58.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : «

Artikel 23.De artikelen 118 en 119 zijn niet van toepassing. » .

Art. 59.Na artikel 23 van hetzelfde besluit wordt de volgende bepaling toegevoegd : «

Artikel 23/1.Artikel 120 van hetzelfde besluit dient als volgt te worde gelezen : «

Artikel 120.De deskundigengraden worden niet in de personeelsformatie van de Academie opgenomen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal deskundigengraden 15 % van het aantal titularissen van een betrekking die toegang geeft tot de loopbaan van deskundige waaronder, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de Regering op voorstel van de beheersinstanties van de Academie waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te zijn voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

De titularissen van de betrekkingen van de personeelsformatie die in aanmerking komen voor één van deze deskundigengraden worden, voor de betrekkingen van de personeelsformatie en de regels van mobiliteit tussen deze betrekkingen, geacht titularis te zijn van de graad die overeenstemt met de betrekking van de personeelsformatie waarin ze aangesteld zijn. De titularissen van een deskundigengraad van een hoger niveau kunnen nochtans aangesteld worden in een vacante wervingsbetrekking van dat niveau.

Het aantal omkaderingsbetrekkingen van rang 11 wordt door de Regering op voorstel van de beheersinstanties van de Academie vastgesteld » ». HOOFDSTUK XV. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiov sluiten betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

Art. 60.In artikel 1, § 2, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiov sluiten betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren, wordt een lid toegevoegd, luidend als volgt : « Voor de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut wordt verstaan onder « Directiecomité » bedoeld in de artikelen 14/4 en 14/10 hun respectievelijke Directieraad. ».

Art. 61.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « eerstaanwezend gegradueerde », « eerstaanwezend attaché », « eerste gegradueerde » en « directeur » respectievelijk vervangen door de woorden « gegradueerde-deskundige », « adjunct-adviseur », « eerste gegradueerde-deskundige » en « adviseur ».

Art. 62.Na artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk VIIIbis ingevoegd, luidend als volgt : « Hoofdstuk VIIIbis. - De loopbaan van de contractuele personeelsleden

Art. 14/1.- Dit hoofdstuk is van toepassing op de contractuele personeelsleden die voor onbepaalde duur aangeworven worden in één van de weddeschalen bedoeld in bijlage 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap. Afdeling I. - De bevordering tot een deskundigen- of omkaderingsgraad

Art. 14/2.- De contractuele personeelsleden kunnen ook bevorderd worden door toekenning van een weddeschaal van attachée tot een deskundigengraad in de zin van artikel 2, § 2, vierde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Voor deze bevorderingen zijn de bepalingen van hetzelfde besluit van toepassing die de voorwaarden en de procedure voor de benoeming in een deskundigengraad bepalen.

Voor elk niveau bedraagt het aantal bevorderingsschalen 15 % van het aantal aangeworven personeelsleden van een betrekking die toegang geeft tot de bevordering met andere woorden, voor het niveau 1, tussen 9 tot 11 % van de deskundigengraden van de 1ste rang en, voor de andere niveaus, tussen 8 tot 10% van de deskundigengraden van de 1ste rang en een maximum van 2% van de deskundigengraden die toegankelijk zijn door bevordering door overgang naar het hogere niveau. Een hogere programmeringsnorm kan vastgesteld worden door de Regering in het begin van de zittingsduur, ten laatste bij de aanneming van de bestuursovereenkomst en ten hoogste voor de duur van deze overeenkomst die vastgesteld wordt met toepassing van artikel 20 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren.

Bij het vertrek van hun titularis worden de deskundigengraden van ambtswege geacht definitief onbezet te zijn voor zover hun bestaan niet leidt tot de overschrijding van de programmeringsnorm die vastgesteld wordt met toepassing van het vorige lid.

Voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap kan het Directiecomité de graden geheel of gedeeltelijk verdelen die ontstaan zijn door de toepassing van de programmeringsnorm bedoeld in het derde lid tussen het Secretariaat-generaal en elk Algemeen Bestuur naar rata van hun respectievelijke aantal betrekkingen die toegang geven tot de loopbaan van deskundige. In dat geval en volgens de nadere regels die het Directiecomité bepaalt, kan dit Comité de selectie geheel of gedeeltelijk delegeren aan de leden van het Directiecomité, elk voor wat betreft de entiteit die het bestuurt.

Art. 14/3.- Wanneer een bevorderingsprocedure tot een omkaderingsgraad in de zin van artikel 2, § 2, vierde alinea, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap niet leidt tot de selectie van een geschikte statutaire kandidaat, kan een beroep worden gedaan op de personeelsleden die voor onbepaalde duur aangeworven zijn in één van de weddeschalen bedoeld in bijlage 1 van het besluit van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering.

Voor deze bevorderingen zijn de bepalingen van hetzelfde besluit van toepassing, die de voorwaarden en de procedure voor de benoeming in een omkaderingsgraad vaststellen.

Art. 14/4.- Het Directiecomité of, in voorkomend geval, de Directieraad vertrouwt de organisatie van de selectie toe aan Selor.

De nadere regels voor deze organisatie zijn vastgesteld in een protocol van akkoord dat op voorhand met Selor afgesloten wordt. Dit protocol moet uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit gesloten worden.

In afwachting van het afsluiten van dit protocol kan het Directiecomité of, in voorkomend geval, de Directieraad zelf de selectie uitvoeren, maar de kandidaten die na deze selectie behouden worden, krijgen nochtans geen toegang tot de benoeming in vast verband met toepassing van artikel 14/6, § 1.

Wanneer de organisatie van de selectie aan hem wordt toevertrouwd, zit de Afgevaardigd bestuurder van Selor of zijn afgevaardigde de examencommissie van de juryleden van de selectie voor, samengesteld uit minstens twee bijzitters.

De voorzitter en de bijzitters zijn stemgerechtigd.

De bijzitters worden aangesteld door de voorzitter op voorstel van het Directiecomité of, in voorkomend geval, van de Directieraad onder de personeelsleden die een ervaring hebben inzake selectie of die een ambt uitoefenen dat een transversale visie geeft van het geheel van de diensten van het Ministerie of betrokken administraties.

De voorzitter kan onder dezelfde voorwaarden plaatsvervangende bijzitters aanstellen.

De Afgevaardigd bestuurder van Selor of zijn afgevaardigde keurt op voorhand het model van kandidatuur goed dat gebruikt wordt voor de selectie voor een deskundigengraad of het profiel van de betrekking voor de selectie voor een omkaderingsgraad.

Art. 14/5.- Het aantal betrekkingen van omkadering die toegekend worden aan de contractuele personeelsleden met toepassing van de artikelen 14/3 en 14/9, mag, per niveau, in percentage van het totaal aantal omkaderingsbetrekkingen die effectief voorzien zijn voor elk betrokken niveau, de verhouding niet overschrijden tussen het aantal contractuele personeelsleden en het aantal ambtenaren die aan de voorwaarden beantwoorden om naar deze betrekkingen te solliciteren Afdeling II. - De benoeming in vast verband

Art. 14/6.- De contractuele personeelsleden die een gunstige evaluatie hebben en die de best gerangschikte kandidaten zijn van een reserve voor de betrekkingen van hetzelfde niveau met toepassing van de artikelen 16, 17 en 19, § 3, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor d sluiten betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren, worden benoemd op hun aanvraag in de betrekking waarin ze voor onbepaalde duur aangeworven zijn.

Onder best gerangschikte kandidaat in de zin van het vorige lid wordt verstaan de kandidaat die als eerste gerangschikt is in één van deze reserves, die geselecteerd is uit één van deze reserves om een betrekking te bekleden of die laureaat is die, onder de kandidaten die deelgenomen hebben aan de selectie om een betrekking te bekleden, de best gerangschikte kandidaat is die niet behouden wordt voor deze selectie voor de toewijzing van een betrekking

Art. 14/7.- § 1. De personeelsleden die bevorderd worden in het kader van de selectieprocedure bedoeld in artikel 14/4 verwerven de hoedanigheid van statutair personeelslid in de betrekking die ze bekleden of, voor de omkaderingsgraad, in de vergelijkende betrekking als titularis van de graad waarin ze bevorderd worden onder de volgende alternatieve voorwaarden 1° contractueel aangeworven zijn op basis van een objectieve selectie door middel van een openbare oproep tot kandidaten;2° geslaagd zijn voor een door Selor georganiseerd vergelijkend wervingsexamen voor een betrekking van hetzelfde niveau als dat waartoe de graad behoort waartoe ze bevorderd worden of van een lager niveau indien de bevordering met een overgang naar het hoger niveau overeenstemt. Voor de bevordering tot een deskundigengraad blijft de graad waartoe het vast benoemd personeelslid toegang heeft, in de programmeringsnorm bedoeld in artikel 14/2 beperkt. § 2. De personeelsleden die bevorderd worden in het kader van de bevorderingsprocedure door overgang naar een wervingsbetrekking bedoeld in artikel 14/8, verwerven de hoedanigheid van statutair personeelslid in de wervingsbetrekking die ze door bevordering bekleden. Afdeling III. - De bevordering door overgang naar een

wervingsbetrekking

Art. 14/8.- De contractuele personeelsleden die één van beide voorwaarden bedoeld in § 1 van artikel 14/7 vervullen, kunnen deelnemen aan de vergelijkende examens voor overgang in de zin van de artikelen 44 en 45 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Voor deze bevorderingen zijn de bepalingen van hetzelfde besluit van toepassing, alsook deze van het besluit van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen voor openbaar nut die onder het sectorcomité XVII ressorteren, die de voorwaarden en de bevorderingsprocedure door overgang naar een wervingsbetrekking vaststellen. Afdeling IV. - De hogere ambten

Art. 14/9.- Er kan een beroep worden gedaan op de contractuele personeelsleden om een betrekking in te vullen in hoger ambt met toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten0 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, met uitzondering van het Algemeen Commissariaat voor Internationale Betrekkingen.

Het contractueel personeelslid mag slechts aangesteld worden voor de uitoefening van een hoger ambt in de gevallen bedoeld in artikel 5, § 2, van dit besluit.

Art. 14/10.- Het contractueel personeelslid dat aangesteld wordt in een hoger ambt, kan mededingen naar de bevordering in organiek stelsel in de betrekking die het in tijdelijk verband bekleedt.

Indien het personeelslid in het kader van deze procedure geselecteerd is, bekleedt het de betrekking voor onbepaalde duur.

Art. 14/11.- Wanneer het contractueel personeelslid dat de betrekking in hoger ambt bekleedt, één van beide voorwaarden bedoeld in § 1 van artikel 14/7 vervult, vertrouwt het Directiecomité of, in voorkomend geval, de Directieraad de organisatie van de selectie toe aan Selor volgens de nadere regels bepaald in artikel 14/4.

Indien het personeelslid volgens de nadere regels bedoeld in artikel 14/4 geselecteerd is, verwerft het contractueel personeelslid de hoedanigheid van vast benoemde ambtenaar in de betrekking waarvoor het zich kandidaat heeft gesteld. Afdeling V. - Bijzondere bepalingen voor de Hoge Raad voor de

Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren.

Art. 14/12.- Voor de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren wordt de vaststelling van een hogere programmeringsnorm zoals bedoeld in artikel 14/2, derde lid, bepaald door de beheersovereenkomst of, in voorkomend geval, door de bestuursovereenkomst of de financieringsovereenkomst, waarin het beginsel van een jaarlijkse evaluatie kan worden opgenomen. Bij gebrek aan een organisatie van het beheer over het model van overeenkomst wordt deze norm door de Regering vastgesteld op voorstel van de beheersinstanties van de betrokken instelling.

Art. 14/13.- Voor de personeelsleden van de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs hebben de mogelijkheden tot benoeming in vast verband uitgevoerd met toepassing van dit hoofdstuk slechts uitwerking met ingang van de datum waarop ze voor onbepaalde duur een betrekking bekleden waarvan de duurzaamheid niet afhankelijk is van een subsidiëring die extern is aan de Franse Gemeenschap en voor zover ze erom vragen. ».

Art. 63.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK XVI. - Wijzigingsbepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten9 houdende wijziging van de geldelijke toestand van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren.

Art. 64.Artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan sluiten9 houdende wijziging van de geldelijke toestand van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren, wordt bij de datum van de inwerkingtreding van dit besluit opgeheven.

Art. 65.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 66.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 april 2019.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, belast met Gelijke kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. FLAHAUT .


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^