Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Geoffrey DENEUBOURG door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op Bij bes

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020015059
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020015059

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Geoffrey DENEUBOURG door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Serge DUQUESNE door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Vincent GATHON wordt, bij bevordering van de rang, benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Cédric PRIGNON door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: gespecialiseerd - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Philippe BLOMMAERT door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Rachid CHENTOUF door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Laurent DEBAISE door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Antoine HUGE door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Salvatore PARDO door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 2 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Benjamin DUSAUSOIT door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Delphine PARYS op 1 juni 2020 door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste gegradueerde - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Chantal LALLEMAND door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: technisch - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Luc LAUTE door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: technisch - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Dany REDIVO door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: technisch - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Antonia ROMITO door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: technisch - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Grégory BERTOLASO door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Laura DEBUISSON door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer David DECOSTER door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Chantal LEONARD door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Fabienne LHOEST door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Alexandra PERL door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt de heer Laurent PETIT door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Anne POOT door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 mei 2020 wordt Mevrouw Fabienne RENARD door verhoging in graad benoemd tot de graad van eerste adjunct - graadcategorie: administratief - kwalificatiegroep: 1 op 1 juni 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen elk van deze benoemingen binnen zestig dagen na deze bekendmaking een ondertekend en gedateerd verzoekschrift worden ingediend.

Het verzoekschrift waarin de partijen worden geïdentificeerd, alsmede de bestreden handeling en de feiten en middelen moeten per aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, worden toegezonden.

Elke persoon die belangstelling kan aantonen, kan een voor eensluidend verklaard afschrift van deze benoemingsbesluiten verkrijgen bij de Algemene Directie Ambtenarenzaken en Human Resources van het Ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^