Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 december 2000
gepubliceerd op 09 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en betalingskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036278
pub.
09/01/2001
prom.
01/12/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en betalingskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2000


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 23 februari 1994, gewijzigd op 16 maart 1999, inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, gewijzigd door het decreet van 30 juni 2000, in het bijzonder artikel 48, § 2;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 1 december 2000;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) wordt ertoe gemachtigd om in zijn begroting voor het jaar 2000 volgende herverdeling van de vastleggingsmachtigingen door te voeren : 1° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 00.01 van hoofdstuk 4 voor de werkingskredieten wordt verhoogd met 2.300.000 BEF; 2° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.02 van hoofdstuk 5 voor ouderenvoorzieningen wordt verhoogd met 564. 100.000 BEF; 3° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.08 van hoofdstuk 5 voor de wijkgezondheidscentra wordt verminderd met 13.000.000 BEF; 4° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.09 van hoofdstuk 5 voor de Centra Algemeen Welzijnsbeleid wordt verminderd met 13.400.000 BEF; 5° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.02 van hoofdstuk 5 voor de ziekenhuizen wordt verminderd met 445.000.000 BEF; 6° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.05 van hoofdstuk 5 voor de gemeenschapsinstellingen wordt verminderd met 70.000.000 BEF; 7° de vastleggingsmachtiging ten laste van artikel 01.02 van hoofdstuk 5 voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg wordt verminderd met 25.000.000 BEF.

Art. 2.Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) wordt er eveneens toe gemachtigd om in zijn begroting voor het jaar 2000 een betalingskrediet van 11.000.000 over te schrijven van artikel 01.09 van hoofdstuk 5 voor de centra algemeen welzijnsbeleid naar artikel 01.06 voor de verbouwingswerken aan het Centrum voor informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV) te Overijse.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^