Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 december 2000
gepubliceerd op 24 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van studiegebieden, categorieën en afdelingen in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2000-2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035029
pub.
24/01/2001
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie van studiegebieden, categorieën en afdelingen in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2000-2001


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid artikel 3, § 1, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 411 van 25 april 1986;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het advies van de Raad voor Volwassenenonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 23 mei 2000;

Gelet op het arbitrageadvies van de Algemene Raad van de Vlaamse Onderwijsraad van 20 juni 2000;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 1 december 2000;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, om de organisatie van het schooljaar 2000-2001 vlot te laten verlopen, de centra voor volwassenenonderwijs onverwijld ingelicht moeten worden over de toegestane programmaties in het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2000-2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2000-2001 worden volgende programmaties toegestaan in het secundair onderwijs voor sociale promotie : - Vrije Taal- en Handelsleergangen Centrum voor Volwassenenonderwijs Esplanade 6 9300 Aalst studiegebied : handel afdeling : informaticabeheer niveau : HSTL duur : 2 jaar - Centrum voor Volwassenenonderwijs Aarschot - Heist-op-den-Berg Pastoor Dergentlaan 47, 3200 Aarschot studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Gemeenschapsonderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht studiegebied : Nederlands tweede taal afdeling : Nederlands voor anderstaligen - elementaire kennis niveau : LSTL duur : modulair - Stedelijk Centrum voor Volwassenenonderwijs Talen & Tekstverwerking Quellinstraat 31, 2018 Antwerpen studiegebied : talen afdeling : Turks - praktische kennis niveau : HSTL duur : 3 jaar - Centrum voor Volwassenenonderwijs Spermalie Snaggaardstraat 15, 8000 Brugge studiegebied : toerisme afdeling : toerisme en onthaal niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve Nieuwstraat 5, 8000 Brugge studiegebied : lichaamsverzorging afdeling : schoonheidsverzorging niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Brugge Boeveriestraat 73, 8000 Brugge studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Eeklo Roze 131, 9900 Eeklo studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Centrum voor Talen en Techniek Limburg Mosselerlaan 94, 3600 Genk studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Bisschoppelijke Leergangen HTI - Sint-Antonius Holstraat 66, 9000 Gent studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Technisch Instituut Sint-Jozef Centrum voor Volwassenenonderwijs Kleine Karmelietenstraat 3, 9500 Geraardsbergen studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Hogere Leergangen STEP Vildersstraat 28, 3500 Hasselt studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Heusden - Zolder Molenstraat 12, 3550 Heusden - Zolder studiegebied : land- en tuinbouw afdeling : tuinbouw niveau : HSBL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Heilige Familie Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek - Westkust Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper studiegebied : mechanica - elektriciteit afdeling : vliegtuigtechnieken niveau : HSTL duur : modulair - Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen - Maasland Europaplein 36, 3630 Maasmechelen studiegebied : hout afdeling : houtbewerking - schrijnwerkerij niveau : HSBL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Lutgardis Mol Gasthuisstraat 3, 2400 Mol studiegebied : bedrijfsbeheer afdeling : bedrijfsbeheer niveau : HSTL duur : modulair - Centrum voor Volwassenenonderwijs Provinciaal Instituut voor Sociale Promotie Laageind 19, 2940 Stabroek studiegebied : Nederlands tweede taal afdeling : Nederlands voor anderstaligen - elementaire kennis niveau : LSTL duur : modulair

Art. 2.Voor het schooljaar 2000-2001 worden volgende programmaties toegestaan in het hoger onderwijs voor sociale promotie : - Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrij Technisch Instituut Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Centrum voor Volwassenenonderwijs de Oranjerie Boudewijnvest 3, 3290 Diest categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en pedagogisch Werk - Gent Antwerpsesteenweg 573, 9040 Gent categorie : sociaal afdeling : bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1560 maximum aantal lestijden : 2340 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek - Westkust Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper categorie : technisch afdeling : luchtvaarttechnologie minimum studieduur : 2 jaar minimum aantal lestijden : 960 maximum aantal lestijden : 1440 categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Provinciaal Technisch Instituut Centrum voor Volwassenenonderwijs Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk categorie : technisch afdeling : bedrijfsautomatisatie minimum studieduur : 2 jaar minimum aantal lestijden : 960 maximum aantal lestijden : 1440 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Leuven - Landen Redingenstraat 90, 3000 Leuven categorie : economisch afdeling : rechtspraktijk minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Sint-Barbarainstituut Kastanjelaan 59, 3630 Maasmechelen categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Oostende Leopold III-laan 1, 8400 Oostende categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Vrije Hogere Handelsavondleergangen Hoogstraat 10, 9700 Oudenaarde categorie : economisch afdeling : informatica minimum studieduur : 3 jaar minimum aantal lestijden : 1440 maximum aantal lestijden : 1680 - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Centrum voor Volwassenenonderwijs Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek categorie : sociaal afdeling : seniorenconsulentenvorming minimum studieduur : 2 jaar minimum aantal lestijden : 760 maximum aantal lestijden : 960 - Centrum voor Volwassenenonderwijs Provinciaal Instituut voor Sociale Promotie Laageind 19, 2940 Stabroek categorie : economisch afdeling : toeristische gidsen minimum studieduur : 2 jaar minimum aantal lestijden : 900 maximum aantal lestijden : 1160

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 september 2000.

Art. 4.De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 december 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^