Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 juni 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035706
pub.
29/06/2001
prom.
01/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 56;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 2000;

Gelet op het advies van de onderwijsinspectie, gegeven op 4 juli 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 26 januari 2001, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies 31.322/1 van de Raad van State, gegeven op 8 maart 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 2000, worden de woorden « gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Willibrordusstraat 39, te 2060 Antwerpen » vervangen door de woorden « gesubsidieerde vrije basisschool, Maarschalk Gérardstraat 18, te 2000 Antwerpen ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001.

Art. 3.De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^