Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 februari 2018
gepubliceerd op 05 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2018010906
pub.
05/03/2018
prom.
02/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010906

VLAAMSE OVERHEID


2 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel II.98, § 1, 1°, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Platt type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van relevante partnerorganisaties, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de belei type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014200820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2013 tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-E sluiten, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV sluiten, en II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV type decreet prom. 19/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs sluiten;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 31 mei 2017;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 19 december 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur wordt erkend als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen, vestiging Mechelen. De opleiding wordt ondergebracht in het studiegebied Architectuur. De studieomvang bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2018-2019 worden georganiseerd.

Art. 2.De bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in het intercultureel management, wordt geschrapt in het Hoger Onderwijsregister, vermeld in artikel II.170 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, vanaf het academiejaar waarin de nieuwe opleiding, vermeld in artikel 1, wordt georganiseerd.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 februari 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^