Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 oktober 2020
gepubliceerd op 27 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021

bron
vlaamse overheid
numac
2020043398
pub.
27/10/2020
prom.
02/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043398

VLAAMSE OVERHEID


2 OKTOBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2020-2021


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op : -de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel II.170, § 2, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, artikel II.155/3, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het sluiten, en artikel II.399, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het sluiten en gewijzigd bij het decreet van 1 maart 2019.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld : - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 september 2020.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.In bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die conform artikel II.152 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 door de Vlaamse Regering zijn erkend en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II.83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

In bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die overeenkomstig artikel II.155/3, eerste lid, van de voormelde codex zijn geactualiseerd en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

In bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, wordt de lijst vastgesteld van de hbo5-opleidingen die conform artikel II.399 van de voormelde codex door de centra voor volwassenenonderwijs werden aangeboden en waarvoor de hogescholen de onderwijsbevoegdheid hebben verworven krachtens een overeenkomst, en die de hogescholen kunnen aanbieden, in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel II. 83 tot en met II.100/1 van de voormelde codex.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2020-2021.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 oktober 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^